About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Fiscaliteit in de landbouw

2014
Lemmens, Filip
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk jaar kleiner. Daartegenover staat een toename van het aantal vennootschappen in de land- en tuinbouw.

Er komen verschillende aspecten kijken bij deze sector. De landbouwers zijn onderworpen aan een specifieke wetgeving. Adviesverlening door het desbetreffende accountantskantoor/boekhoudkantoor is dan ook een belangrijke hulp voor de landbouwer om zijn bedrijf te kunnen uitbouwen tot een volwaardige onderneming.

Ik heb geprobeerd om een duidelijk beeld te schetsen van de fiscaliteit in de landbouw. Ik ben gestart met een korte uitleg te geven over waarom men al dan niet een vennootschap zou oprichten. Vervolgens ben ik overgegaan tot de toelichting van de kenmerken van een landbouwvennootschap. Aansluitend hierop komt de landbouwforfait aan bod. Vervolgens maak ik een onderscheid tussen een landbouwvennootschap in de vennootschapsbelasting of een landbouwvennootschap in de personenbelasting.

Een niet te vergeten topic dat essentieel is voor de slaagkansen van een landbouwbedrijf is de VLIF-reglementering.

Hierna probeer ik aan de hand van een aantal voorbeelden uit te leggen hoe je de landbouwforfait kan optimaliseren.

Als laatste onderwerp behandel ik de BTW wetgeving en de boekhouding binnen de landbouw, aangezien hier specifieke regels zijn opgenomen in de wetgeving.
Tenslotte heb ik een opsomming gegeven van een aantal manieren om fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap te halen en heb ik vier onderwerpen verder uitgewerkt die aan bod zijn gekomen tijdens mijn stage.

Als conclusie kunnen we stellen dat ieder landbouwbedrijf anders is en er telkens onderzocht moet worden welke de optimale fiscale weg is. Daarvoor is permanente opvolging met de klant nodig om de nodige juiste beslissingen te nemen om de toekomst van het landbouwbedrijf te verzekeren.

TREFWOORDEN:
-landbouwfiscaliteit
-VLIF
-BTW-regeling

COLLATIE:
65 pagina’s incl. bijlagen

STAGEPLAATS:
Bedrijfsnaam: Verenigde Accountants BVBA
Straat en nummer: Kloosterpoort 14
Postcode: 3960
Gemeente: Bree

NAAM STAGELECTOR(PXL): Aerts Jan
NAAM STAGEMENTOR(bedrijf): Dhr. Swennen Bjorn

CONTACT: filip_lemmens_63@hotmail.comFull text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2610 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lemmens, F. (2014). Fiscaliteit in de landbouw . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff5af70912.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer