About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Factoring: een praktijktoepassing

2014
Beugnies, Kenneth
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
In het stagerapport wordt de werking van de factoring beschreven. Inhoudelijk zal ook aangegeven worden wanneer een onderneming het best kan kiezen voor factoring.

In het eerste hoofdstuk wordt Citrique voorgesteld en vervolgens worden een paar diverse taken uitgelegd die de student heeft uitgevoerd. De opgesomde taken staan los van het factoringgedeelte.

Hoofdstuk 3 is in twee delen opgedeeld, namelijk een deel over de factoring in het algemeen en een deel over de uitwerking van de factoring binnen Citrique.

In het deel over factoring in het algemeen wordt dieper ingegaan op de kosten, de voordelen en de nadelen van de factoring. Er wordt een algemeen beeld gegeven van de verschillende factoringsmogelijkheden. Vervolgens worden deze mogelijkheden met elkaar vergeleken en worden verplichtingen opgesomd.

In het tweede deel van hoofdstuk 3 wordt met de factoring binnen Citrique Belge een concrete toepassing beschreven van een factoringmogelijkheid. Citrique heeft gekozen voor een recourse factoring. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de verschillende verplichtingen vervuld worden en welke documentenstroom er aan gekoppeld is.

Op basis van het contract dat Citrique heeft onderhandeld met de factormaatschappij, worden nog bepaalde taken uitgevoerd, zoals het verwerken van de uittreksels van de factormaatschappij en het afpunten van klantenbetalingen. Aan de hand van een paar voorbeelden vanuit Citrique worden bepaalde problemen beschreven en uitgewerkt.


Het onderwerp van creditmanagement wordt ook aangehaald in hoofdstuk 3 en de hele werking wordt erin uitgelegd. Citrique gebruikt een externe software om potentiële, nieuwe klanten te onderzoeken en om inzicht te krijgen in de klantenportefeuille.
Hoe beter een klantenportefeuille en hoe lager het risico op niet-betaling van de klanten is, hoe groter het financieringspercentage dat de factormaatschappij zal toekennen.
Het centraal thema wordt afgerond met het besluit dat de uitwerking van factoring van bedrijf tot bedrijf verschillend kan zijn, afhankelijk van de keuze van de factoringsmogelijkheid en de taken die de onderneming zelf wilt opnemen of doorgeven aan de factormaatschappij.
Naargelang de onderneming meer taken doorgeeft aan de factormaatschappij, zal de onderneming ook meer moeten betalen.

Als afsluiter wordt een zelfreflectie gemaakt over de stageperiode binnen Citrique.

TREFWOORDEN:
-factoring

COLLATIE:
120p.

STAGEPLAATS:
Bedrijfsnaam: Citrique Belge
Straat en nummer: Pastorijstraat 249
Postcode: 3300
Gemeente: Tienen

STAGELECTOR(PXL): Mevrouw G. Franco
STAGEMENTOR(bedrijf): Karin Van Rompaey

CONTACT: kenneth_beugnies@hotmail.com

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1706 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Beugnies, K. (2014). Factoring: een praktijktoepassing. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff6a170990.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer