About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Hypothecair krediet bij ING

2014
Meekers, Anne
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Ik heb voor mijn rapport het onderwerp Hypothecair Krediet bij ING gekozen. Dit behoort onder de woonkredieten en wordt als meest voorkomende vorm gebruikt.
De reden waarom ik dit onderwerp koos is omdat het me in eerste instantie interesseert en omdat dit een aspect is dat in het leven van een afstuderende student van pas kan komen.
In mijn rapport bespreek ik nauwkeurig de verschillende stappen en procedures van het hypothecair krediet, om zo een beter overzicht te krijgen van wat het krediet precies allemaal inhoudt.
Ik start met de geschiedenis van ING om het bedrijf te situeren in een ruimer verband. Vervolgens benoem ik ook de structuur van het kantoor waar ik mijn stage heb gelopen. Na deze inleiding komt mijn centraal thema ‘het Hypothecair Krediet bij ING’ aan bod. Hierin komen diverse aspecten in voor zoals de omschrijving van het product en de doelgroep waarvoor het bestemd is. Ik vermeld ook de verschillende rentevoeten, de diverse terugbetalingmogelijkheden, de waarborgen, de kosten en de verzekeringen binnen het krediet.
Ook komt een bepaalde werkwijze van ING naar voor waarin ik laat zien dat de klant aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om krediet te kunnen verkrijgen. Ik bespreek ook het fiscale voordeel wat de klant uit zijn lening kan halen en de juiste bewijsstukken die de klant moet leveren aan het kantoor om een vrijgave van zijn gelden te verkrijgen.
Nadien verwerk ik ook nog een case die ik heb kunnen mee volgen tijdens mijn stage.

Na het opstellen van dit rapport kan ik vaststellen dat ik nu over de nodige kennis van het krediet beschik. Mede wegens de goede begeleiding die ik kreeg op mijn stage plaats en de gesprekken die ik mee kon volgen. Deze kennis ga ik in de toekomst zeker nog nuttig kunnen gebruiken als ik zelf een hypothecair krediet wil aanvragen als klant of in mijn beroep om mensen goed te kunnen begeleiden bij het aangaan van dat krediet.

TREFWOORDEN:
-hypothecair krediet
-ING

COLLATIE:
aantal pagina’s 51,
activiteitenverslagen + bijlagen 37 pagina’s

STAGEPLAATS
Bedrijfsnaam: ING, Kantoor Sint-Truiden
Straat en nummer: Grote Markt 45
Postcode: 3800
Gemeente: Sint-Truiden

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 4535 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Meekers, A. (2014). Hypothecair krediet bij ING. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff97710ae7.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer