About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Conventie “Aanrijding door Voertuigen” in de brandpolis

2014
Geraerts, Koen
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Tijdens mijn stage bij de Federale Verzekering te Hasselt, ben ik vooral actief geweest in het beheer van schade. Ook ben ik geïntroduceerd in de productie waar ik soms handelingen mocht verrichten.
Een eerste deel van mijn rapport bestaat uit het ontstaan en doen van de Federale Verzekering. Hier vindt u algemene informatie over de Federale Verzekering alsook wat voor hun primeert in hun samenwerking met de klanten.
In het tweede gedeelte worden mijn stageactiviteiten beschreven. Ik heb mij voornamelijk bezig gehouden met het beheer van schade in het kader van de motorrijtuigverzekering. U zal hier ook een uitwerking vinden van een opening voor een schadegeval in het kaden van een arbeidsongeval a.d.h.v. de schermen die ik moest gebruiken.
In het derde gedeelte zal u de uitwerking vinden van mijn centraal thema, de conventie “Aanrijding door Voertuigen” in de brandpolis. Ik zal hierin a.d.h.v. de gebruikte schermen twee dossiers toelichten. Eén dossier waar de conventie van toepassing is, en één dossier waar deze niet van toepassing is.
In het gedeelte van de bijlages zal u de nodige documentatie vinden die ik heb gebruikt om mijn stagerapport uit te werken. Zowel documentatie omtrent het centraal thema, als codes die u nodig heeft bij de opening van een dossier voor een arbeidsongeval.

TREFWOORDEN:
-Federale Verzekering
-aanrijding door voertuigen
-brandpolis

COLLATIE:
Stagerapport:
56 pagina’s
bijlagen: 34 pagina’s

STAGEPLAATS
Bedrijfsnaam: Federale Verzekering
Straat en nummer: Prins Bisschopssingel 34 A
Postcode: 3500
Gemeente: Hasselt

NAAM STAGELECTOR(PXL): Philippe Pelsemaeker
NAAM STAGEMENTOR(bedrijf): Erik Hawinkel

CONTACT: koen.geraerts@gmail.com

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1968 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Geraerts, K. (2014). Conventie “Aanrijding door Voertuigen” in de brandpolis. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ffb5d40bc0.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer