About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Economie vanaf het begin!

2014
Moors, Michiel
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In de huidige maatschappij komen we dagelijks met de economie in aanraking. We komen in aanraking met geld, producten en de overheid. Iedereen maakt deel uit van de economie. Het is daarom ook belangrijk om een bepaalde basiskennis mee te krijgen.

In het huidige onderwijssysteem in België is er geen verplicht vak economie. Dat betekent dus dat er leerlingen op achttienjarige leeftijd een diploma secundair onderwijs halen zonder enige basiskennis economie, terwijl ook deze leerlingen in aanraking komen met dagelijkse economische situaties. Ze moeten bijvoorbeeld een overschrijving uitvoeren, betalen via bancontact, zorgen voor een goede verzekering,… Iedereen heeft dus baat bij om een economische basiskennis, dat is de hoofdreden om te pleiten voor een verplicht vak economie in het secundair onderwijs.

Door een verplicht vak economie in te voeren zullen er minder mensen in de armoede belanden. Leerlingen zullen leren om hun budget te plannen en ervoor te zorgen dat ze minder uitgeven dan dat ze kunnen. De armoede zal niet volledig verdwijnen door alleen maar een economische basiskennis te voorzien voor iedereen, maar het kan wel een stap zijn in de goede richting.

In dit afstudeerproject zal er lesmateriaal uitgewerkt worden voor vier thema’s:
1 betaalmiddelen en verzekeringen;
2 inkomens en uitgaven van de gezinnen;
3 marketingmix door het oog van de consument;
4 de gemeenschap en ik.
Elk van deze thema’s is een onderdeel waarmee de volwassen mens dagelijks te maken heeft. Ik werk dit lesmateriaal uit in de hoop dat er op een dag een verplicht economisch vak in het secundair onderwijs zal zijn. Anderzijds kan dit lesmateriaal ook gebruikt worden in de lessen economie als dit een keuzevak blijft.

Al het ontworpen lesmateriaal is vernieuwend: het is niet de bedoeling om enkel werkbundels te maken, maar het doel is om deze leerinhouden op een leuke en goede manier te behandelen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1934 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Moors, M. (2014). Economie vanaf het begin!. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ffe9bd0d10.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer