About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?

2014
Martens, Sarah
Professionele bachelor in de vroedkunde

Abstract :
Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: Welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?

Auteurs: Martens Sarah en Wouters Annelies (2014)
Promotoren: Smets Jill en Mertens Lotte
Copromotor: Haseldonckx Sophie
Doelstellingen: Het doel van het project is om zwangere asielzoekers beter te informeren over zwangerschap en bevallen, maar ook om een veilige omgeving te creëren voor zwangere asielzoekers met aandacht voor wederzijds respect en vertrouwen. Deze bachelorproef/literatuurstudie gidst ons hierin: wat is de nood en hoe kan de vroedvrouw op de specifieke behoeften van zwangere asielzoekers ingaan, vooral omdat deze groep vrouwen erg kwetsbaar is gezien de omstandigheden waarin ze leven.
Methode: Deze literatuurstudie is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke studies. In totaal werden er negentien studies, één boek en elf internetpublicaties gebruikt.
Resultaten: De huidige problematiek bij de prenatale opvolging van zwangere asielzoekers uit zich in communicatieproblemen, het uitstellen van het prenataal bezoek en de zwangerschapsuitkomsten. Gecompliceerde zwangerschappen komen vaker voor bij asielzoekers. De behoeften en ervaringen van zwangere asielzoekers zijn verschillend. Sommigen hebben positieve ervaringen, anderen hebben negatieve ervaringen met zorgverleners. Zwangere asielzoekers hebben behoefte aan cultuurgerichte zorg, tolken, informatie over de zwangerschap en gezondheidszorg, zorgverleners die luisteren en de mogelijkheid om deel te nemen aan zwangerschaps- en moedergroepen.
Conclusie: De rol van zorgverleners bestaat uit het bieden van continuïteit van zorg. Het is belangrijk dat zorgverleners de opvattingen en behoeften omtrent gezondheidszorg, zwangerschap en bevalling van deze zwangere asielzoekers erkennen, omdat dit kan leiden tot een verbetering van de zwangerschapsuitkomsten. Huisarts, vroedvrouw, gynaecoloog en sociaal werker moeten een complementaire rol spelen. Methoden voor het geven van prenatale educatie zijn een rondleiding in het ziekenhuis, programma’s op het internet, one-to-one counseling en groepslessen in of buiten het ziekenhuis, informatiebrochures en prenatale video’s. Prenatale lessen kunnen bijdragen tot het maken van een geïnformeerde keuze voor zwangere asielzoekers en een betere gezondheid.

Full text:
File Size Type Checksum  
DEFINITIEF BP.pdf 508 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4911 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Martens, S. (2014). Opstart van een gezondheidsproject voor zwangere asielzoekers: welke rol speelt de vroedvrouw in het multidisciplinaire team?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a62002a8b0e98.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer