About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Dienstverantwoordelijke Productie Arbeidsongevallen

2014
Geusens, Sanne
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Mijn stagerapport gaat over de tariefbepaling, de hernieuwingen en de saneringen bij Arbeidsongevallen. De Arbeidsongevallenverzekering is in België een verplichte verzekering. Bij deze verzekering gaat het er heel anders aan toe als bijvoorbeeld bij een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
Om te beginnen zal het onderscheid duidelijk gemaakt worden tussen de Arbeidsongevallenverzekering in de privé-sector en deze in de openbare sector. Daarna komt aan bod hoe de Arbeidsongevallenverzekering eigenlijk tot stand is gekomen.
Er zijn ook enkele beperkingen. De Arbeidsongevallenverzekering is beperkt tot het wettelijk maximum. Dit wil zeggen dat het loon van een werknemer boven het wettelijk maximum standaard niet verzekerd is. Dit kan opgelost worden door het verzekeren van het excedent of het bovenwettelijk gedeelte.
Het is ook mogelijk dat de werkgever bijkomende clausules wil laten verzekeren. Met deze bijkomende clausules geeft hij zijn werknemers eigenlijk extralegale voordelen.
Aan de hand van de verschillende productieprocessen worden de tariefbepaling, de hernieuwingen en de saneringen elk apart toegelicht. Dit gebeurt stap per stap aan de hand van een samenvattend schema.
Om de besproken onderwerpen te verduidelijken worden ze uitgelegd aan de hand van verschillende cases om zo een duidelijker beeld te krijgen van hoe het er aan toe gaat bij de dienst Productie Arbeidsongevallen. 

TREFWOORDEN:
-arbeidsongeval
-productieproces
-tariefbepaling

COLLATIE:
64p.
bijlagen:
-tabel berekening loonplafond
-de 10 gevaarlijkste beroepen
-vragenlijst Arbeidsongevallen

STAGEPLAATS:
Bedrijfsnaam: Ethias
Straat en nummer: Prins-Bisschopssingel 73
Postcode: 3500
Gemeente: Hasselt

NAAM STAGELECTOR(PXL): Nancy Luts
NAAM STAGEMENTOR (Ethias): Rudi Hamal

CONTACT: sanne_geusens@hotmail.com

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1837 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Geusens, S. (2014). Dienstverantwoordelijke Productie Arbeidsongevallen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a6200d54311da.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer