About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een kindvriendelijk stagerapport

2014
Rubinetti, Mélissia
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
“Een kindvriendelijk stagerapport” handelt over mijn stage die ik gelopen heb bij de stedelijke jeugddienst van de stad Hasselt. In het eerste deel van het stagerapport geef ik een beeld van de jeugddienst. De hiërarchische werking binnen de stad, de taken, missie, visie en strategie van de jeugddienst komen ter sprake.
Vervolgens bespreek ik de belangrijkste taken die ik heb uitgevoerd tijdens mijn stage. Het rapport bestaat hoofdzakelijk uit het marketingplan van Bert & Hert, de kindvriendelijke stadsmascottes van Hasselt. Het opstellen van dit marketingplan heeft gedurende mijn stage het meeste tijd in beslag genomen en was mijn hoofdtaak.
Een tweede en bijkomende taak die aan bod komt is de optimalisering van de pretroute, een gezinsroute van de stadsmascottes. Deze gezinsroute werd geanalyseerd en werkpunten werden op papier gezet. Gedurende mijn stageperiode werden enkele werkpunten aangepakt.
De derde taak die beschreven staat in het stagerapport is het lanceren van een nieuw product. Deze taak was optioneel maar ik heb de kans met beide handen aangegrepen. Het product dat ik gecreëerd heb bestond uit een spelletjesblad (van Bert & Hert) met leerzame spelletjes over kindvriendelijke thema’s zoals verkeersveiligheid, gezondheid, milieuvriendelijkheid, etc. Het ontwerp, de communicatie met de tekenaar en de drukker en het opstellen van een verspreidingsplan heb ik zelf behandeld.
In het stagerapport komen tenslotte nog mijn persoonlijke werkpunten aan bod, waar ik dankzij mijn stage aan kan werken.

TREFWOORDEN:
-kindvriendelijk
-stadsmascotte
-stad Hasselt

COLLATIE:
108p.
5 bijlagen:
1:Rapport “Kindvriendelijke Steden 2012”
2: Beleidsnota stad Hasselt 2013 ��" 2018
3: Samenvatting marketingplan (voor externen)
4: Spelletjesblad Bert & Hert
5: Stageverslagen

STAGEPLAATS:
Bedrijfsnaam: Stedelijke Jeugddienst Hasselt
Straat en nummer: Groenplein 1
Postcode: 3500
Gemeente: Hasselt

STAGELECTOR(PXL): Mevr. Hilde Jacobs
STAGEMENTOR(bedrijf): Mevr. Belinda Kimpen

CONTACT: melissia.rubinetti@outlook.com

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2276 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Rubinetti, M. (2014). Een kindvriendelijk stagerapport. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a6200edb21251.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer