About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Warehouse fill rate

2014
Frenssen, Gert
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
In dit project wordt onderzocht hoe de warehouse fill rate van Coca-Cola Enterprises (distributiecentrum: Hasselt) verhoogd kan worden. CCE Hasselt is op 8/04/2013 overgestapt naar SAP. Deze overstap is op enkele problemen na goed verlopen. Een nog steeds bestaand probleem is echter dat de fill rate binnen DC Hasselt te laag is. Het probleem is iets algemeen want andere distributiecentra die dezelfde overstap hebben gemaakt, kampen met hetzelfde probleem. Gemiddeld bedraagt de fill rate momenteel 42%.

Dit heeft een drastische impact wanneer men weet dat er +/- 4300 pallets gestockeerd kunnen worden. Dagelijks heeft men hier ongeveer 1800 pallets in stock. Dit probleem moet zo snel mogelijk aangepakt worden, omdat CCE nu gebruik moet maken van externe magazijnen wat enorme kosten tot gevolg heeft. Deze kost moet geminimaliseerd worden door het optimaal benutten van de eigen magazijnen.

Er zijn teveel grote opslaglocaties, bv. 30 palletplaatsen die slechts gevuld zijn met 6 à 8 pallets. Dit heeft als resultaat dat men in theorie een grote capaciteit heeft, maar door de beperkingen die er zijn kan men in de praktijk het magazijn niet voldoende benutten.
Het opgelegd doel is een minimum fill rate van 60%, maar we zouden toch graag 65% behalen.

Tijdens het project wordt namelijk nagegaan welke verschillende mogelijkheden kunnen worden toegepast enerzijds en welke de meest efficiënte oplossing is anderzijds. Het project bestaat uit drie grote delen.

Het eerste deel omvat een analyse van de huidige cijfers.
Doordat het begrip ‘warehouse fill rate’ op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt door verschillende mensen, is het moeilijk om direct een cijfer te volgen wanneer men de motivatie erachter niet kent. Het afstemmen van de cijfers ten opzichte van elkaar is een echte must. Zoals in dit project aangetoond, was er een verschil van +/- 10% op de werkelijke warehouse fill rate. Dit was te wijten aan het feit dat palletstellingen (telkens 1 pallet) niet meegerekend werden in de WFR, men zag dit niet als een bulklocatie.

Het tweede deel bestaat eruit de fysieke lay-out aan te passen naar het huidige SAP systeem. Het verkleinen van de verschillende opslaglocaties is hierbij noodzakelijk. Zo zal men meer bins creëren en de bestaande bins verkleinen. Een logische stap wanneer men weet dat er veel slowmovers in kleine hoeveelheden permanent in het magazijn aanwezig zijn. Het aantal voorstellen om de lay-out te veranderen bedraagt meer dan 10 verschillende mogelijkheden, waaruit de meest geschikte voor het DC geïmplementeerd zal worden.

Een verandering van de lay-out blijkt uiteindelijk de meest haalbare oplossing doordat de aanpassingen die gemaakt dienen te worden relatief goedkoop zijn en volgens simulaties een enorme winst kunnen opleveren, waardoor het vooropgezette doel van 65% goed haalbaar blijkt te zijn.
Het laatste deel behandelt het aanpassen van de software op de huidige fysieke lay-out.
Deze mogelijkheid brengt niet direct hoge kosten met zich mee, maar vraagt enorm veel tijd van het in-house SAP-team aangezien alles ondergebracht moet worden in een testomgeving waarna men zich dan nog eens moet focussen op de implementatie. Door de aanpassingen te doen op een vereenvoudigde manier kan men er soms in slagen vooruitgang te boeken, maar het systeem moet dan reeds gedeeltelijk aansluiten zodat oplossingen kunnen doorgevoerd worden. Vaak is dit niet het geval aangezien men de volledige goederenflow op een andere wijze bekijkt.

TREFWOORDEN:
-warehouse fill rate
-benuttingsgraad
-magazijnindeling

COLLATIE:
34p. bijlagen
35p. bijlagen

STAGEPLAATS:
Bedrijfsnaam: Coca-Cola Enterprises
Straat en nummer: Sasstraat 2
Postcode: 3500
Gemeente: Hasselt

STAGELECTOR(PXL): Toni Fonteyn
STAGEMENTOR (bedrijf): Kristel Rouma, Renaat Roex

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1761 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Frenssen, G. (2014). Warehouse fill rate. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a6201a1d21537.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer