About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV

2014
Ector, Karen
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
We leven in een maatschappij waarin multimedia razendsnel evolueert. Jonge kinderen leren steeds vroeger met deze nieuwe technologieën werken. Deze trend zet zich door in het onderwijs. Het project Tablio (www.tablio.be) doet in dat kader onderzoek naar de integratie van tablets in het secundair onderwijs.

Mijn afstudeerproject kadert binnen dit project. Ik heb voor het vak PAV drie prototypelessen uitgewerkt en uitgetest in diverse secundaire scholen. De prototypes die ik uittestte waren actualiteit opvolgen via Pinterest, discussiëren via Padlet en genietend luisteren via Soundcloud.

Ten eerste heb ik concreet lesmateriaal binnen diverse PAV-thema’s ontworpen voor elk prototype. Al het lesmateriaal werd toegevoegd als bijlage. Elke les heb ik in parallelklassen uitgetest. Tijdens de les observeerde ik en bracht de sterke punten en de verbeterpunten in kaart. Op die manier konden de prototypes telkens verder aangepast en verbeterd worden. Alle lessen samen gaven ons een goed beeld op tabletgebruik in PAV. Het afstudeerproject eindigt dan ook met enkele algemene aandachtspunten en aanbevelingen tot verder onderzoek. Na iedere testing interviewde ik de leerkracht.

Het geheel vormt een boeiende verzameling praktijkervaringen, waarin je zowel voor- als nadelen over het gebruik van tablets in de lessen PAV kan ontdekken.

Alvast veel leesplezier gewenst!

Full text:
File Size Type Checksum  
EctorKaren_140609_Bachelerproef.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4784 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ector, K. (2014). Tablio: het gebruik van tablets in de lessen PAV. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a6201c57a15bc.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer