About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Limburg tijdens Wereldoorlog II. Collaboratie en verzet

2014
Neelen, Pieterjan
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
‘Limburg tijdens wereldoorlog II’. Toen ik dat onderwerp zag staan tussen de mogelijke onderwerpen voor een afstudeerproject was mijn keuze snel gemaakt. Wereldoorlog II is iets wat me enorm aanspreekt en wat mijn interesse al lang draagt ondanks de gruwel die er plaatsvond. De voorbije jaren las ik heel wat boeken en bekeek ik heel wat documentaires maar nu wilde ik te weten komen wat er hier, dichter bij huis allemaal gebeurde. Het leek me dan ook boeiend te ontdekken wat er tijdens deze oorlog in Limburg gebeurde. Omdat het onderwerp ‘Limburg tijdens wereldoorlog II’ erg ruim is, heb ik me in dit werk toegespitst op verzet en collaboratie.

In het secundair onderwijs gaat het tijdens de lessen over Wereldoorlog II vooral over Adolf Hitler, het nazisme en de Jodenvervolging. Maar er is meer dan dat. Aangezien er zeer weinig lesmateriaal is over collaboratie en verzet leek het me nuttig en interessant een lessenpakket uit te werken.

Vertrekkend vanuit de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, gaan we verder naar het verloop ervan en de bezetting. Het is nodig deze onderwerpen te bewerken alvorens over te gaan tot collaboratie en verzet aangezien ze een enorme invloed hebben gehad op het leven van de gewone burger en de keuzes die zij maakten. Het werk dat u zal lezen bevat getuigenissen van mensen uit zowel de collaboratie als uit het verzet.

Na deze algemene verkenning volgt het praktische luik. Het doel is de leerlingen uit het zesde jaar TSO een duidelijk beeld te geven over het hoe en waarom van collaboratie en verzet. Hiervoor heb ik een lessenpakket ontwikkeld dat binnen de lessen geschiedenis gebruikt kan worden en waarin de leerlingen in groepjes en aan de hand van bronnen en beeldmateriaal zelf op zoek gaan naar allerhande informatie. Het geheel is een interactief gebeuren tussen leerkracht en leerling waarbinnen de zelfstandigheid van de leerling centraal staat. Gedurende het lessenpakket worden er verschillende tools aangereikt die de leerlingen helpen met het opzoeken, bewerken en verwerken van informatie.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1861 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Neelen, P. (2014). Limburg tijdens Wereldoorlog II. Collaboratie en verzet. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a6201de231617.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer