About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De verhulde werkelijkheid. Een experimenteel beeldonderzoek naar het plastisch subject door middel van kledij.

2014
Ceyssens, Eline
Master of Arts in de beeldende kunsten PXL

Abstract :
In het begin van de 21ste eeuw portretteerde Man Ray voor het eerst het verborgen object. Ook ‘Sainte Beuve’ van Jean Baudrillard verbeeldt wat de verdwijning van het onderwerp, het doel en de werkelijkheid meer brengen binnen een foto.

De verhulde werkelijkheid tracht de beleving rondom kledij en objecten te benoemen in hun abstractie, waarbinnen het verhullende aspect van kledij als subversieve weergave hun betekenis heropent en zichtbaarder maakt. Het artikel beschrijft hoe beeldmanipulatie andere betekenislagen aan de afgebeelde elementen kan verlenen en een methodiek creëert. Waarbinnen een object het menselijk lichaam overstijgt en zijn eigen betekenis als subject verkrijgt. De verhulde werkelijkheid weerlegt hun essentie en zoekt de tussenruimte op die de mens rondom allerhande objecten creëert.

Het proces verbeeldt hoe een zichtbaar object, door het te verhullen, zich net meer openstelt. Door een object te verhullen treden onzichtbare aspecten van het kledingstuk naar buiten. En plaatst zowel het zichtbare als onderliggende object in een subjectieve context open voor het vrije denken van de omstaander.


Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1743 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ceyssens, E. (2014). De verhulde werkelijkheid. Een experimenteel beeldonderzoek naar het plastisch subject door middel van kledij.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214d8fbcc5014d9ab3897d0644.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer