About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Design to distinguish

2014
Giambra, Noana
Master of Arts in de beeldende kunsten PXL

Abstract :
Design to Distinguish is een onderzoeksartikel van Noana Giambra. Binnen dit project wordt de seriematige manier van ontwerpen onderzocht met als resultaat halssieraden en armbanden. Benjamin Lignel schrijft: “Sieraadontwerpers beweren dat serieel werk een mechanische reproductie is die in strijd staat met het ambachtelijk erfgoed.”. (Lignel, B., 2009) Binnen hedendaagse sieraadontwerp wordt het serieel ontwerpen als minderwaardig beschouwd ten op zichte van het handgemaakte sieraad. In dit artikel wordt er gekeken hoe dit idee verandert kan worden. Door de drager te laten participeren in het finale stuk kan de kijk op serieproductie verandert worden. De sieraden bestaan uit schakels van verschillende vormen, kleuren en formaten en de schakels bestaan altijd uit twee delen waardoor de drager eindeloze combinaties kan maken. Er ontstaat telkens een nieuwe variant, de drager kan zich op deze manier onderscheiden van anderen in de maatschappij. Marianne Unger schrijft: “Sieraden zijn draagbare objecten en als zodanig bij uitstek geschikt als tekenen van bevestiging van de eigen positie binnen een samenleving. Daarbij kunnen ze zowel onderlinge verschillen als overeenkomsten tussen individuen benadrukken.”. (Unger, M., Sieraad in context, Leiden, 2010, pp. 12)

In the project Design to Distinguish Noana Giambra investigates the serial form of designing, resulting in a collection of multiples-necklaces. Within contemporary jewellery this kind of jewellery is seen as less important than the handmade. This project examines how this can be changed by letting the wearer participate in the design process, with the result a different variants of jewellery. Noana Giambra designs links consisting of two parts, which the wearer subsequently can compose and connect to make an individual chain.. Because of the endless possibilities a different variants of jewellery can be created.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1710 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Giambra, N. (2014). Design to distinguish. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214d8fbcc5014d9ab3e5ec0782.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer