About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een verkenning van de hybride kunstpraktijk in verhouding tot eigen werk

2014
Wittenberg, Arnold
Master of Arts in de beeldende kunsten PXL

Abstract :
Dit artikel handelt over de manier waarop het postfordisme (*) zijn intrede heeft gedaan in onze maatschappij en het bijhorende effect ervan op de beeldende kunsten. De kunstenaar ontwikkelt immers zijn eigen individuele artistieke strategie met zijn of haar technische kwaliteiten of talenten. Het gaat niet meer over het aangeleerd krijgen van bepaalde technische kwaliteiten maar over het ontwikkelen van competenties met name adaptiviteit, flexibiliteit, bereidheid tot dialoog, communicatieve vermogens, oplossings- en contextgerichtheid. De hybridisering van de kunstpraktijk is één van deze ontwikkelingen. In sociaal opzicht zijn hedendaagse kunstenaars op zichzelf steeds meer „hybride” doordat ze zich bevinden in verschillende maatschappelijke sferen en waarderegimes. Ik beschouw mezelf als een hybride kunstenaar omdat ik mij op de meest uiteenlopende domeinen engageer. Het is net daar, op alle kruispunten van deze verschillende domeinen, waar uiteenlopende denkkaders samenkomen en er zich interessante reacties voordoen.

(*) Het postfordisme is een reactie op het Fordisme - genoemd naar autobouwer Henry Ford - met zijn mechanisatie van het productieproces en een ver doorgedreven seriële arbeidsorganisatie.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1795 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Wittenberg, A. (2014). Een verkenning van de hybride kunstpraktijk in verhouding tot eigen werk. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214d8fbcc5014d9ac797381f10.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer