About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Materiële onzichtbaarheid. Onderzoek naar het zichtbaar maken van de ontastbare ruimte tussen personen, objecten en de ruimte waarin ze zich bevinden

2014
Haesevoets, Hanne
Master of Arts in de beeldende kunsten PXL

Abstract :
De ruimte tussen personen, objecten en de ruimte waarin ze zich bevinden, bezit ondanks zijn onzichtbaarheid steeds een aanwezig spanningsveld. Deze aanwezigheid wordt door ons aangevoeld, zonder dat we deze ruimte kunnen aanraken. Vanuit deze fascinerende aanwezige onzichtbaarheid vertrekt dit onderzoek.
Eerst ik vanuit de (hedendaagse) kunstwereld op zoek naar voorbeelden van tussenruimtes als concept of uitwerking. Hiermee maak ik een onderverdeling in methodes waarbinnen kunstwerken en technieken vallen. Hierbij wil ik wel duiden dat deze methodes het resultaat zijn van een pure persoonlijke indeling en benaming. Ze dienen alleen als basis voor persoonlijk artistiek onderzoek.
Deze vijf methodes hebben tijdens mijn artistiek onderzoek dus uiteraard voor een zeker invloed gezorgd. Via deze methodes heb ik verschillende concepten uitgevoerd.
Mijn artistieke zoektocht naar het zichtbaar maken van de leegte, de ruimte tussen twee elementen, geef ik weer aan de hand van een chronologische lijst van de experimenten en uiteindelijke werken. Naast de door mij toegepaste methode zal ik ook telkens kort het concept van het werk uit de doeken doen, zodat de keuze voor de betreffende methode duidelijker wordt.
Tot slot komen ook al mijn bevindingen over het artistiek proces, de methodes, de moeilijkheden tijdens het maakproces, de herkenbaarheid van mijn werk en de toekomstperspectieven die ontstaan zijn via dit onderzoek aan bod.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1578 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Haesevoets, H. (2014). Materiële onzichtbaarheid. Onderzoek naar het zichtbaar maken van de ontastbare ruimte tussen personen, objecten en de ruimte waarin ze zich bevinden. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214d8fbcc5014d9acba67f207f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer