About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige

2014
Salden, Lindsay
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
TREFWOORD: Individuele begeleiding

Door alle veranderingen binnen het vernieuwde jeugdhulpverleningslandschap treedt er een hogere werkdruk op binnen de betreffende voorzieningen. Dit komt door de vele veranderingen die doorgevoerd moeten worden. Het nieuwe decreet 'integrale jeugdhulp' en het experimenteel modulair kader klinken ambitieus, maar roepen ook kritische vragen op. Zo zijn er nog onzekerheden omtrent sommige werkingsprincipes. Vooral rond het aantal te registreren uren, naar aanleiding van de instap in het EMK. Er zijn nog heel wat voorzieningen die moeite hebben met het registreren en die hiervoor nog een nieuw registratiesysteem moeten laten ontwerpen of aankopen. Ook de wijze waarop en welke contacten er geregistreerd moeten worden, verloopt nog wat onzeker. Voor het begeleidend personeel treden er op korte tijd heel wat veranderingen op, waardoor er sprake is van een hogere werkdruk. Dit maakt dat een aantal extra handvaten het registreren vlotter kunnen laten verlopen. De centrale vraag van luidt dan ook als volgt: " Welk effect heeft de nieuwe regelgeving op de 'contextbegeleiding' binnen een voorziening in de Bijzondere Jeugdzorg, meerbepaald Huis De Weijers?"
Het belang van dit eindwerk schuilt in de noden binnen de werking van "De Weijers", een begeleidingstehuis voor minderjarige binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Naar aanleiding van de instap in het experimenteel modulair kader, moet er meer ingezet worden op individuele begeleiding. Dit is nodig om de registratietijd beter te benutten en de hoogte in te krijgen. Naast het administratieve aspect, biedt dit ook de meerwaarde om dieper binnen te dringen in de leefwereld van de kinderen en jongeren die binnen deze voorziening verblijven.

Vanuit de noden die er waren binnen deze voorziening, ben ik op zoek gegaan naar een gepast onderzoek, om van hieruit aanbevelingen te geven waarmee men aan de slag kan.
Hiervoor heb ik een bevraging gedaan over de huidige werking binnen de individuele begeleidingen in Huis De Weijers, maar ook binnen andere voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg.
Uit het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. Zo is er meer personeel aangenomen om in te zetten in de contextbegeleidingen. Ook is er een nieuw registratiesysteem aangekocht, om het registreren vlotter te laten verlopen. In de handelingsplannen van de jongeren, zijn de hulpverleningsdoelstellingen herformuleerd. Dit was nodig om de doelstellingen zo concreet en duidelijk mogelijk te krijgen. Ook worden er handvaten aangereikt aan het begeleidend personeel om effectiever en efficiënter in te zetten op de individuele begeleiding van de jongere. Op maat van de jongere werken, is een belangrijk gegeven binnen de IB, vandaar dat het noodzakelijk is om verder te gaan dan enkel gesprekken voeren. Men moet de juiste tool, methodiek, spelvorm toepassen, en dit op maat van de cliënt en zijn context. Door het aanreiken van handvaten, kunnen er verschillende nieuwe methodieken en tools geïmplementeerd worden binnen de IB.
De aanbevelingen die hieromtrent geleverd zijn, kunnen ondersteuning bieden bij de veranderingen die opgetreden zijn binnen de voorziening sinds het vernieuwde hulpverleningslandschap. Een aantal aanbevelingen zijn reeds doorgevoerd op organisatorisch niveau binnen "De Weijers". De aanbevelingen rond de invulling van de IB zullen verder uitgewerkt en overgebracht worden aan het team. Zij zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van een soort "IB-BOX", waarin uitgewerkte methodieken en tools terug te vinden zijn die toegepast kunnen worden in de individuele begeleidingen.
Ik kan besluiten dat het maken van dit eindwerk een positieve invloed heeft op de werking binnen "De Weijers", als op mijn eigen professioneel functioneren. Door het schrijven van dit eindwerk, ben ik mezelf gaan verdiepen in de nieuwe regelgeving, het nieuwe decreet integrale jeugdhulp, het EMK en individuele begeleiding. Hierdoor beschik ik over een brede waaier en goede basis over de vernieuwingen in de sector.

Full text:
File Size Type Checksum  
1130 1900_14.pdf 855 KB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
1130 1900_14 B2.pdf 138 KB PDF MD5 Open file
1130 1900_14 B4.pdf 154 KB PDF MD5 Open file
1130 1900_14 B3.pdf 28 KB PDF MD5 Open file

1130 1900_14 B1.jpg
191 KB JPG MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5074 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Salden, L. (2014). Het EMK: op weg naar een vernieuwde hulpverlening. Individuele begeleiding op maat van de minderjarige. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd308bf50693.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer