About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een tool waarop je kan rekenen

2014
Moechars, Marit
Dessers, Jens
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Inleiding
Als hulpverlener is het van groot belang dat men verpleegkundige rekenregels
beheerst om deze te kunnen toepassen als een bepaalde situatie dit vereist.
Doelstelling
Het is de bedoeling dat er een hulpmiddel ontwikkeld wordt die verpleegkundigen,
tewerkgesteld in het Jessa Ziekenhuis, hulp biedt bij de uitvoering van een
berekening om te voorkomen dat er zich een fout voordoet die eventueel zware
schade aan de patiƫnt kan toebrengen.
Onderzoeksmethode
Er werd een onderzoek uitgevoerd die nagaat in welke mate verpleegkundigen zich
kunnen thuisbrengen in de rekenwereld. Een test werd opgesteld die werd
afgenomen bij 40 verpleegkundigen op 10 afdelingen zowel op campus Virga Jesse
als campus Salvator. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek werd een tool
opgesteld met belangrijke rekenregels en hulpmiddelen. Met deze tool werd dezelfde
test opnieuw uitgevoerd om na te gaan of de tool gebruiksvriendelijk en correct is.
Resultaten
De conclusie van de voormeting was dat de verpleegkundige kennis ondermaats was.
Het werken met procenten, het maken van een verdunning, het berekenen van een
druppelsnelheid bij infusietherapie en het bereken van medicatie zeer slecht werd
uitgevoerd. Enkel de dienst Intensieve Zorgen behaalde een goed resultaat. Aan de
hand van deze resultaten werd een tool ontwikkeld. Uit de nieuwe resultaten blijkt
dat de tool wel degelijk een bruikbaar middel is!

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2161 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Moechars, M., Dessers, J. (2014). Een tool waarop je kan rekenen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd379e5209ea.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer