About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel

2014
Peeten, Jordy
Claassen, Bram
Wevers, Inge
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Dit afstudeerproject bestaat uit twee delen met name het theoretisch deel en het praktisch deel.
In het theoretisch deel wordt besproken hoe fysieke fixatie ontstaan is en welke evolutie het heeft doorgemaakt. In de literatuur is terug te vinden dat doorheen de jaren er een positieve evolutie is. Men werkt nog steeds aan optimalisering. Ten opzichte van Nederland is er in België geen concrete wetgeving terug te vinden omtrent fysieke fixatie. Daar men in België rekening moet houden met meerdere regelgevingen. Op ethisch niveau zijn er meerdere dilemma´s aanwezig waar nog steeds geen duidelijkheid rond bestaat. Zowel in het theoretisch en het praktisch deel wordt er een onderscheid gemaakt tussen acute en niet-acute situaties. Het is belangrijk dat er steeds rekening wordt gehouden met de wilsbekwaamheid van de patiënt. Fysieke fixatie kan bij alle leeftijden voorkomen maar het moet correct toegepast worden, namelijk bij risico op fysieke/psychische schade en risico op onderbreking van een levensnoodzakelijke therapie. Het is belangrijk om eerst de alternatieven te overwegen waarbij men rekening dient te houden met de VBM-score (vrijheidsbeperkende maatregelen-score). Er zijn tal van alternatieven op de markt beschikbaar maar de instelling zal zelf beslissen welke alternatieven ze aankopen en toepassen. Voordat men fixatiemiddelen en alternatieven zal toepassen is het nodig dat de wettelijke vertegenwoordiger of de contactpersonen erbij betrokken worden. Ze worden betrokken omdat men bij het toepassen van fysieke fixatie vaak te maken heeft met wilsonbekwame patiënten.
In het praktisch deel bespreken we de stappen die ondernomen worden vooraleer men overgaat tot fysieke fixatie. Het praktisch deel bestaat uit een stroomdiagram en een verpleegplan. Het stroomdiagram is gemaakt op basis van het theoretisch deel, hierin staat kort vermeldt welke stappen er genomen worden vooraleer men overgaat tot fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel. Het verpleegplan is gecreëerd op basis van het stroomdiagram. Het is opgesplitst in twee werkdocumenten, namelijk de acute situatie en de niet-acute situatie. In het verpleegplan wordt duidelijk weergegeven hoe men de werkdocumenten kan toepassen.

Full text:
File Size Type Checksum  
Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
Stroomdiagram.pdf 325 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5781 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Peeten, J., Claassen, B., Wevers, I. (2014). Fysieke fixatie met behulp van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd37aabc09f8.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer