About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Wat als je vergeet te onthouden

2014
Vlassak, Aline
Leysen, Vicky
Luts, Leen
Colla, Isabelle
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
In dit eindwerk hebben we getracht u een zo volledig mogelijk beeld te geven van wat dementie is en hoe ermee om te gegaan.
Ten eerste hebben we toegelicht wat dementie is. Het is niet enkel geheugenverlies, want op alle gebieden van het mentaal vermogen en functioneren is er achteruitgang. De verbindingen tussen de neuronen gaan verloren. Dit gaat gepaard met een heel hoop veranderingen in het leven van de persoon met dementie. Ook het herkennen van dementie is niet altijd gemakkelijk. Er is een breed assortiment aan tekens die zich kunnen voordoen. De grote vraag hierbij is dan ook: Is het gewoon vergeetachtigheid of is er meer aan de hand? Men heeft cognitieve, gedragsmatige/psychologische symptomen en persoonlijkheidsveranderingen. Buiten een groot aantal symptomen is er ook een uitgebreide diversiteit aan soorten dementie. Ze allemaal opnemen in ons eindwerk was onmogelijk. De meest voorkomende types hebben we hierboven aangehaald.
De diagnosestelling gebeurt aan de hand van een heel deel onderzoeken. Een uitgebreide anamnese met de patiënt en de familie elk apart. Dan heeft men ook nog het lichamelijke en neuropsychologisch onderzoek. Tot slot zijn er de technische onderzoeken. Hieronder valt het bloedonderzoek, structurele en functionele beeldvorming, lumbaal punctie, EEG… Onderzoek gebeurt in de geheugenkliniek en zij zijn ook continu bezig met innovatie en studies. Hoewel dementie niet te genezen is, zijn er toch geneesmiddelen op de markt die het ziekteverloop aanzienlijk kunnen verlengen. Voor elke soort dementie wordt in de behandeling andere accenten gelegd. In eerste instantie wordt er gestart met een medicamenteuze behandeling. Verder is er nog de psychosociale behandeling. Hieronder valt de psychotherapie, psychomotorische therapie, gedragsmodificatie...
We hebben al aangehaald dat dementie niet alleen vergeetachtigheid is. Het hele leven van de persoon met dementie wordt overhoop gehaald. Hij/zij kan last krijgen van slaapstoornissen, slikstoornissen, stemmingswisselingen, afasie kan optreden, enzovoort.
De grote vraag waarrond we gewerkt hebben, is: Hoe omgaan met mensen met dementie? Ook hier hebben we een opsplitsing gemaakt in de verschillende soorten dementie. De mogelijkheden van de personen met dementie worden weergegeven samen met enkele praktische tips.
We hebben enkele omgangsregels opsomt. Hiermee bedoelen we het aanpassen van ons tempo aan het tempo van de persoon met dementie. Ook dat we de gevoelens van deze mensen serieus moeten nemen. Mensen met dementie hebben ook nood aan structuur, regelmaat en rust in hun leven. Voor mensen in de nabije omgeving is het belangrijk om kwetsende opmerkingen niet persoonlijk op te vatten. Daarnaast bespreken we activiteiten voor mensen met dementie. Deze activiteiten dragen bij tot zelfwaardering. Het is ook belangrijk omdat deze mensen gemakkelijk in een sociaal isolement geraken. Bovendien is verveling voor niemand goed. Voorbeelden van activiteiten zijn herinneringen oproepen en het prikkelen van de zintuigen door bijvoorbeeld ‘snoezelen’.
Niet alleen voor de persoon zelf veranderen er veel dingen. Ook familie en vrienden zullen zich moeten aanpassen. Aanvaarding is essentieel. Men moet accepteren dat de persoon met dementie niet meer dezelfde zal zijn. Hij/zij zal steeds moeten leren leven met hun nieuwe ‘Ik’. Hieraan kunnen we een soort van rouwproces koppelen, omdat de persoon die de familie altijd gekend hebben, er niet meer is. Hij/Zij is er wel nog lichamelijk, maar niet meer mentaal. Men moet dus afscheid nemen van de persoon van vroeger en de nieuwe ‘Ik’ van die persoon aanvaarden. Dat is essentieel om een goede omgang te waarborgen.
Je kan jezelf de vraag stellen: Wat is de levenskwaliteit van een persoon met dementie? Hierbij staan vier begrippen centraal: de zorgketen, zelfbeschikking, persoonsgerichte zorg en partners in zorg.
 De zorgketen betreft het afstemmen van thuiszorg, familiehulp, activiteitencentra, enzovoort, op elkaar. Zo kan de persoon met dementie optimaal verzorgd worden.
 Zelfbeschikking slaat op de wensen van de patiënt. Het is belangrijk om de persoon met dementie zo lang mogelijk te betrekken in de besluitvorming van zijn behandeling.
 Geen twee mensen met dementie zijn hetzelfde. Daarom is de persoonsgerichte zorg heel erg belangrijk. Elke persoon heeft zijn eigen prioriteiten en hier dient rekening mee gehouden te worden. Men moet ook niet alle handelingen uit handen geven. Laat de persoon doen wat hij kan.
 Ten slotte heb je nog de partners in zorg. Mensen uit de nabije omgeving zijn vertrouwd voor de persoon met dementie. Dus betrokkenheid van deze mensen is heel erg belangrijk.
We kunnen hieruit besluiten dat het ondersteunen van de mantelzorger essentieel is om een goed zorg te waarborgen. Er zijn verschillende instanties die antwoorden kunnen bieden op de vragen van zowel de persoon met dementie als de mantelzorger.
De opdracht voor het praktische gedeelte was heel duidelijk: een vorming creëren voor leken en zorgkundigen die in contact komen met mensen met dementie. Het heeft niet lang geduurd voor we een idee hadden. We zouden de avond opdelen in twee delen die we hieronder nog even samenvatten.
Als eerste hebben we een kennisquiz gemaakt met zes vragen. Deze vragen bekwamen we door een rondvraag te doen bij vijftig personen naar de heersende vragen rond dementie. We hadden schrik dat de personen in de zaal niet zouden durven te antwoorden op deze vragen, dat ze zich zouden schamen. Daarom interviewden en filmden we enkele personen die juiste maar ook foute antwoorden gaven. Deze filmpjes lieten we zien tijdens deze vorming. Op deze manier zouden de aanwezigen op de vorming minder schrik hebben om te antwoorden. Na dit eerste gedeelte zouden de aanwezigen moeten weten wat dementie is, of het erfelijk is, wat het verschil is tussen dementie en de ziekte van Alzheimer, op welke leeftijd dementie kan ontstaan, hoe je dementie kan herkennen en of deze ziekte te genezen is.
Het tweede deel van onze vorming gaat over het omgaan met personen met dementie door middel van een spel. Bij het kijken van de documentatiereeks ‘Geprikkeld door dementie’ waren er enkele fragmenten die ons aanspraken. Bij deze fragmenten hebben we geprobeerd om een vraag en vier keuzemogelijkheden te zoeken. De groepjes steken dan een bordje met het juiste antwoord A, B, C of D op. Wanneer het groepje het juiste antwoord geeft, krijgen ze vijf puzzelstukjes. Het groepje dat als eerste de puzzel volledig heeft, is gewonnen. Nadien bespreken we iedere puzzel waarop telkens een foto van een mooi contactmoment staat.
Onze vorming wordt afgesloten met enkele belangrijke tips die we de aanwezigen meegeven in verband met de omgang met personen met dementie.
Om te controleren of dit concept wel een goed idee was, organiseerden we een testavond met tien personen. Zoals u hierboven kon lezen was deze avond voor het publiek zeer interessant maar ook wij hebben veel bijgeleerd door de gekregen feedback (in verband met de verbeterpunten van ons eindwerk).

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2044 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vlassak, A., Leysen, V., Luts, L., Colla, I. (2014). Wat als je vergeet te onthouden. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd38d9e00b32.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer