About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een uniform beleid inzake pijn en misselijkheid bij patiënten opgenomen in het Chirurgisch Dagziekenhuis op de campussen Salvator en Virga Jesse van het Jessa ziekenhuis

2014
Hex, Sanne
Tarasiuk, Anna
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Het eindwerk waarvoor wij op basis van onze interesse gekozen hebben werd opgesteld door de pijnverpleegkundigen van de Acute Pijn Service (APS) van het Jessa ziekenhuis. Dit onderwerp kwam er nadat ze regelmatig opmerkingen kregen van de verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn op de afdelingen Chirurgisch Daghospitaal en Recovery. Enkele vaak gehoorde opmerkingen waren dat de patiënten na de toediening van Dipidolor®, misselijker en suffer waren. Dit zou volgens de verpleegkundigen op de afdelingen leiden tot een langer verblijf van de patiënten op de Recovery.
Onze taak hierin was om na te gaan of er effectief een verband was tussen misselijkheid, sufheid en het gebruik van Dipidolor® bij patiënten of dat dit enkel een subjectief gegeven is. Bovendien gingen wij tijdens dit onderzoek controleren of het recent opgestelde pijnprotocol op een correcte wijze gehanteerd werd. Aangezien één van de belangrijkste instrumenten om de pijn bij een patiënt te meten de NRS schaal was, gingen wij tijdens dit onderzoek ook observeren of deze schaal op een correcte manier door de verpleegkundigen gebruikt werd.
Vooraleer we op stage vertrokken hadden we al een groot gedeelte van onze literatuur uitgeschreven. De literatuur die in deze thesis behandeld wordt, is pijn, pijnmedicatie, postoperatieve misselijkheid en braken, pijnmetingen, sedatieschalen, anti-emetica, enzovoort. Daarnaast gaan we het ook nog hebben over de resultaten die we bekomen hebben uit dit onderzoek. Beide studenten hadden voor deze thesis zes weken stage gelopen op de afdelingen Chirurgisch Daghospitaal en Recovery op campus Salvator en campus Virga Jesse van het Jessa Ziekenhuis. Tijdens de stage werden er data verzameld aan de hand van bepaalde items zoals de pijnscore, misselijkheidsscore, pijnmedicatie, anti-emetische medicatie, sedatiescore, … De verzamelde gegevens werden verwerkt door de statisticus Dhr. Nuyts. Aan de hand van de dankzij Dhr. Nuyts verkregen tabellen moesten wij een conclusie trekken over de onderzoeksresultaten.
Uit deze resultaten is gebleken dat het pijnprotocol niet voldoende correct gehanteerd werd door de verpleegkundigen op de verschillende afdelingen. Bovendien werd er geconcludeerd dat ook de NRS schaal niet correct gehanteerd werd door de verpleegkundigen. Vaak werd er geen NRS score genoteerd en werden gegevens niet geregistreerd. Hierdoor zullen er eventueel een aantal maatregelen genomen kunnen worden door het ziekenhuis zoals een bijscholing organiseren over het juist gebruiken van de pijnprotocollen of NRS score. Uit de verkregen resultaten hadden wij uiteindelijk ook geconcludeerd dat er geen duidelijk verband te zien is tussen misselijkheid en braken bij patiënten die Dipidolor® toegediend kregen.
Dit eindwerk is het resultaat van een viertal maanden zoek- en schrijfwerk. Zoeken naar de juiste inhoud, maar ook naar onszelf als beginnende verpleegkundigen. Wij hebben ervan genoten om dit onderzoek te mogen uitvoeren en zijn dankbaar voor alle steun die wij tijdens deze periode gehad hebben.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2409 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hex, S., Tarasiuk, A. (2014). Een uniform beleid inzake pijn en misselijkheid bij patiënten opgenomen in het Chirurgisch Dagziekenhuis op de campussen Salvator en Virga Jesse van het Jessa ziekenhuis. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd390f1f0b63.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer