About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Ligduur onder vuur. Ligduurvermindering door vroegtijdige opsporing van niet-medische factoren

2014
Gevers, Jessy
Mayen, Michael
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Dit eindwerk handelt over het ontwikkelen van een screeningsinstrument waardoor ligduurvermindering door vroegtijdige opsporing van niet-medische factoren kan worden bekomen.
Er wordt besproken welke niet-medische factoren de ligduur in het ziekenhuis kunnen beïnvloeden.
In het praktisch deel vindt men de praktische toepassing van het screeningsinstrument terug. Het scree-ningsinstrument is op de werkvloer, de afdeling orthopedie van het Jessa Ziekenhuis te Hasselt, gebruikt en uitgebreid getest.
Er wordt toegelicht welke 4 categorieën van belang zijn bij de screening en wat de betekenis is van de kleurcodes. De resultaten die we verkregen aan de hand van de screening werden verwerkt in cijfers en grafieken.

Trefwoorden: ligduurvermindering, niet-medische risicofactoren, ziekenhuisverpleegkundige, sociale verpleegkundige.

Promotor: Mevr. Lavigne Katja, docent Hogeschool PXL te Hasselt
Inhoudsdeskundige: Mr Jacobs Raf, Diensthoofd sociale dienst Jessa Ziekenhuis te Hasselt

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2205 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Gevers, J., Mayen, M. (2014). Ligduur onder vuur. Ligduurvermindering door vroegtijdige opsporing van niet-medische factoren. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd39f1bd0c2c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer