About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn

2014
Lemmens, Gunther
Op Heij, Carla
Timmermans, Ilse
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Dagelijks komen vele patiënten op de dienst radiologie voor een radiologisch onderzoek. Een groot aantal van deze patiënten zijn niet correct voorbereid. Dit is ten nadele van een goede kwaliteitszorg. Onderzoeken kunnen hierdoor niet doorgaan, de kwaliteit van het onderzoek vermindert en patiënten hebben een grotere onrust omwille van informatietekort omtrent de voorbereiding van een radiologische onderzoek.

De enquêtes die afgenomen werden bij thuisverpleegkundigen enerzijds, en patiënten op de dienst radiologie anderzijds tonen aan dat zowel de patiënt als de thuisverpleegkundige over onvoldoende informatie en kennis beschikken betreffende radiologische onderzoeken. Op basis van de gevoerde enquêtes op de dienst radiologie is er een selectie gemaakt van vijf onderzoeken waarbij de voorbereiding vaak tekort schiet. De voorbereiding van deze vijf onderzoeken zijn aan de hand van verschillende bronnen onderzocht en in een beknopte samenvatting herschreven. Uit de literatuur blijkt dat vooral het gebruik van contrastmiddelen een goede voorbereiding vereist. Indien men een aantal richtlijnen niet naleeft, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheidstoestand van de patiënt. Om de kwaliteitszorg te optimaliseren, hebben we ervoor gekozen ons niet enkel te focussen op voorbereiding, inhoud en nazorg van de vijf verschillende onderzoeken. Ook de aandachtspunten rond contrastvloeistoffen en de eventuele kans op contrastnefropathie zijn onderzocht en samengevat.

Om al deze informatie bij de eerstelijns gezondheidswerkers te krijgen, hebben we geopteerd om een elektronische patiënteninformatiefiche te ontwikkelen. Deze zal zowel voor patiënten als voor eerstelijns gezondheidsmedewerkers raadpleegbaar zijn op de website van ZMK.

Full text:
File Size Type Checksum  
Afstudeerproject PXL - Info Radiologie - GL-CO-IT - Eindversie - 20 mei 2014.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4990 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lemmens, G., Op Heij, C., Timmermans, I. (2014). Bevorderen van kwaliteitszorg op de dienst radiologie door het optimaliseren van de informatiestrekking in de eerste lijn. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd3a8a170c90.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer