About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer

2014
Dreesen, Nancy
Vissenberg, Vicky
Cuypers, Sara
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
In het afstudeerproject is de onderzoeksvraag gesteld of handhygiëne in de thuiszorg voldoende aandacht krijgt en welke kennis en vaardigheden de collega’s hier omtrent hebben. De doelgroep is beperkt tot afdeling Peer omwille van de kwalitatieve aflevering en de beperkte tijdspanne.
Na een eerste literatuurstudie werd er vastgesteld dat het wetenschappelijk bewezen is dat de handhygiëne in de thuiszorg kan verbeteren. Aan de hand van twee theorieën rond veranderingsmanagement werd er nagegaan hoe de collega’s binnen afdeling Peer te motiveren, te betrekken en gedragsveranderingen te bekomen om de handhygiëne te optimaliseren. Volgens Kotter is het belangrijk om een gevoel van urgentie te bewerkstellen om tot verandering te komen, in dit geval van handhygiëne. Dit is uitgewerkt door de collega’s onder een UV lamp hun eigen handhygiëne te laten zien. Volgens het veranderingsmanagement van zowel Kotter als Deci & Ryan is het belangrijk om collega’s mee te laten beslissen in hoe ze de verandering zien. Dit is tot realisatie gekomen door hun een enquête met open vragen te laten invullen. Om hun kennis en vaardigheden omtrent handhygiëne te onderzoeken werd er nog een anonieme gesloten enquête afgenomen. De resultaten hiervan zijn besproken op een afdelingsgebonden bijscholing. Hier werd aan de hand van de resultaten verder toegelicht wat specifieke gevaren zijn van een inadequate handhygiëne.
Uit de nameting met dezelfde gesloten vragenlijst kon er vastgesteld worden dat het doel van het afstudeerproject zeker voor een groot stuk geslaagd is. Dit blijkt uit de volgende resultaten van de nameting. Het ontsmetten van de handen meer als 10x is op een ronde gestegen van 15% naar 26%. Ook het gebruik van handschoenen bij de toiletzorg is gestegen van 62% naar 81% en het ontsmetten van de handen bij de toiletzorg is gestegen van 49% naar 65%. Meer als de helft van de verpleegkundigen (58%) hebben nu Alcogel® in de schort zitten ten opzichte van 38% tijdens de nulmeting.
De meerwaarde van dit afstudeerproject is dat collega’s nu beseffen dat handhygiëne binnen de zorgverlening zeer belangrijk is. 100% handhygiëne blijft het doel en elke positieve vooruitgang, hoe klein ook, is er één. Het blijft een onderwerp waar constant aandacht aan besteed moet worden om collega’s gemotiveerd te houden om hier positieve resultaten te behalen.

Full text:
File Size Type Checksum  
AFSTUDEERPROJECT DEFINITIEF AFDRUK.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4557 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Dreesen, N., Vissenberg, V., Cuypers, S. (2014). Interesse, verandering en behouden van handhygiëne binnen het Wit-Gele Kruis Peer. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd3aafa40cab.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer