About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het inspiratiekoffertje

2014
Wolfs, Jolien
Rashediane, Mona
Manzone, Luciana
Brugprogramma verpleegkunde (Manzone), Professionele bachelor in de verpleegkunde (Wolfs+Rashediane)

Abstract :
Kwaliteit van leven is belangrijk in iedere levensfase. Ook bij palliatieve personen. Om de kwaliteit van
leven te definiëren is er in ons onderzoek gebruik gemaakt van het meetinstrument ‘McGill Quality of
Life Questionnaire’. Deze vragenlijst bleek voor ons onderzoek niet geschikt. Hiervoor waren er
verschillende redenen: te confronterend voor zowel de patiënt als voor de deskundige, een te korte
onderzoeksperiode, moeilijke vragen, ‘bescheiden Limburggevoel’, …
Wij wilden alsnog zoveel mogelijk informatie verzamelen rond het inspiratiekoffertje. We hebben
hierdoor een vragenlijst opgesteld voor het team van Pallion. Uit ons theoretisch gedeelte bleek dat
complementaire zorg bij kon dragen aan de kwaliteit van leven van de palliatieve patiënt. We kunnen
dit ook vaststellen uit de verschillende vragenlijsten die we verwerkt hebben. Uit de vragenlijsten blijkt
ook dat de meningen rond complementaire zorg verdeeld zijn en dat het voor iedereen een
persoonlijke keuze is. Elke persoon is uniek en zal ook iets anders bruikbaar vinden. Dit bevestigt ook
hetgeen wat we in ons theoretisch gedeelte bevonden, namelijk: ‘Er is geen onderbouwing om aan te
tonen welke interventie de voorkeur heeft bij een bepaalde indicatie. De keuze voor een bepaalde
interventie zal subjectief zijn en hangt dus af van de patiënt zelf.’ De keuze van een bepaalde
interventie is inderdaad een subjectieve keuze.
Het effect van de verschillende hulpmiddelen is vooral rustgevend. Langs de andere kant zijn er een
aantal hulpmiddelen die erg confronterend kunnen zijn voor de patiënten. Er komen op deze manier
emoties los. Het is van belang dat de patiënten en hun mantelzorgers goed begeleid worden bij het
gebruik van het inspiratiekoffertje. Emoties worden hierdoor op de juiste manier opgevangen zodat er
een plaats aan gegeven kan worden.
Na de theoretische studie en het praktisch onderzoek wordt onze hypothese bevestigd: “Het
inspiratiekoffertje kan de kwaliteit van leven voor de palliatieve patiënt en de mantelzorger in de
thuiszorg verbeteren.” Wij hebben in ons onderzoek maar een klein aantal resultaten kunnen
verwerken waardoor we niet kunnen vaststellen dat het inspiratiekoffertje bij alle palliatieve patiënten
een effect zal hebben op de kwaliteit van leven. Dit kan nog beter getoetst worden in de toekomst.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1921 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Wolfs, J., Rashediane, M., Manzone, L. (2014). Het inspiratiekoffertje. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd3af1c10cd6.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer