About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Leefbaar wonen. Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek met als doel het uittesten en optimaliseren van het HOPP en de interdisciplinaire database, gericht op het handelen van de kwetsbare thuiswonende oudere en zijn omgeving

2014
Janssen, Julie
Coenjaerts, Melinda
Welkenhuyzen, Niels
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Myriam Westhovens

Inleiding: In deze literatuurstudie wordt expertise opgedaan betreffende kwetsbare thuiswonende ouderen, zorgtechnologie en domotica. Het handelingsbeeld van de kwetsbare oudere wordt uitgelicht. Tevens wordt getracht een advies te verlenen aan de hand van een interdisciplinaire database. Daarnaast wordt een vragenlijst afgenomen betreffende de ervaringen van ouderen met betrekking tot zorgtechnologie en domotica.
Methode: Enerzijds is een voorbereidend literatuuronderzoek gedaan aan de hand van wetenschappelijke artikels en boeken. De databanken Pubmed, Springerlink, Bohn Staffleu, Elsevier en boeken vanuit de opleiding ergotherapie en domotica zijn uitvoerig benut. Anderzijds is kwalitatief praktijkonderzoek gevoerd aan de hand van een vragenlijst. Daarnaast zijn zowel het HOPP als de database afgetoetst in het werkveld.
Resultaten: De literatuurstudie gaf een handelingsbeeld van de kwetsbare thuiswonende oudere als resultaat. Dit handelingsbeeld is in het HOPP geplaatst om interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. De database met advies betreffende hulpmiddelen, zorgtechnologie├źn, domotica en assessments is geoptimaliseerd door middel van opgedane expertise via literatuuronderzoek. De resultaten van de afgenomen vragenlijst geven de ervaringen van ouderen betreffende zorgtechnologie en domotica weer.
Discussie: Het aanvatten van dit afstudeerproject was aanvankelijk een complex gegeven. Enerzijds omdat het afstudeerproject inspeelt op dat van academiejaar 2012-2013. Anderzijds is frequent afstemming noodzakelijk bij interdisciplinaire samenwerking.
Conclusie: Dit afstudeerproject is een goede aanzet tot het opstellen van een handelingsbeeld aangaande kwetsbare ouderen. Daarenboven vond een optimalisatie van het HOPP en de database plaats als gevolg van literatuuronderzoek en aftoetsing in het werkveld. Vervolgens bleek het noodzakelijk dat de koppeling tussen het HOPP en de database gerealiseerd en uitgetest wordt opdat snel en adequaat advies verleend kan worden. Uit de resultaten bekomen via de vragenlijst komt naar voor dat meer sensibilisering met betrekking tot zorgtechnologie en domotica noodzakelijk is.

Trefwoorden: Fragiliteit, kwetsbare ouderen, zorgtechnologie, domotica en thuiszorg.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2317 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Janssen, J., Coenjaerts, M., Welkenhuyzen, N. (2014). Leefbaar wonen. Literatuurstudie en kwalitatief onderzoek met als doel het uittesten en optimaliseren van het HOPP en de interdisciplinaire database, gericht op het handelen van de kwetsbare thuiswonende oudere en zijn omgeving. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4e565f0d7f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer