About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Kritisch evalueren van een specifieke observatielijst (HUSI) voor laag functionerende kinderen met autisme. Positief bekrachtigen als een manier om het handelen op vraag te stimuleren

2014
Demuynck, Claudia
Lenaerts, Thysia
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor: Johan Lemmens en Sigrid Huygen

Inleiding: De HUSI is een diagnostisch begeleidingsinstrument dat de cognitieve leerbaarheid van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking in kaart brengt.
Doel: Enerzijds werd onderzocht hoe kinderen met autisme en een verstandelijke beperking gestimuleerd kunnen worden tot handelen-op-vraag via positief bekrachtigen. Anderzijds vond een analyse plaats van de items met betrekking tot belonen.
Methode: Vooreerst werd een literatuurstudie uitgevoerd waaruit bleek dat de Applied Behavior Analysis een grote rol speelt in dit eindwerk aangezien deze methode een aantal principes heeft ontworpen om kinderen met autisme en een verstandelijke beperking gewenst gedrag aan te leren via positieve bekrachtiging. Daarnaast werd deelgenomen aan de studiedag ‘ABA en Verbal Behavior’ , werden observaties uitgevoerd en werd een gesprek aangegaan bij één van de pedagogen.
Resultaten: Om peuters en kleuters met autisme en een verstandelijke beperking te belonen is een snelle, concrete beloning die in de context gegeven wordt en die inspeelt op de interesses van het kind het meest effectief. Daarnaast dient er variatie te zijn in de beloningen en dienen de redenen van belonen in duidelijke, concrete gedragstermen te worden benoemd.
Uit de analyse van de items bleek dat de vragen niet concreet genoeg werden geformuleerd en dat een aantal theoretische aspecten nog niet bevraagd worden..
Conclusie: De items rond het aspect belonen in de HUSI werden kritisch bekeken en in overleg met de auteur zijn een aantal wijzigingen doorgebracht. Zo werden alle vragen geherformuleerd en een aantal vragen toegevoegd.
Trefwoorden: Autism , Mental Retardation , Reward, Conditioning, Applied Behavior Analysis

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1955 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Demuynck, C., Lenaerts, T. (2014). Kritisch evalueren van een specifieke observatielijst (HUSI) voor laag functionerende kinderen met autisme. Positief bekrachtigen als een manier om het handelen op vraag te stimuleren . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4eb1a50dcb.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer