About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Maatwerk in maaltijden maken: een literatuur- en veldonderzoek naar instructiesystemen die de zelfstandigheid van personen met een verstandelijke beperking kunnen vergroten

2014
Swennen, Danique
Lemmens, Hanelore
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor: Vanroye Erwin

Inleiding: Zelfstandig maaltijden klaarmaken is een belangrijk element in het dagelijks leven. Mensen met een verstandelijke beperking (VB) ondervinden belemmeringen in het uitvoeren van deze vaardigheden.
Doel: Het doel van het onderzoek is nagaan welke instructiesystemen personen met een VB ondersteunen tijdens het bereiden van maaltijden. Ook wordt er nagegaan of het gebruik van een digitale kookondersteuning de zelfstandigheid bevordert.
Methode: Er wordt een literatuuronderzoek en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De literatuur gaat over personen met een VB en het gebruik plus de efficiƫntie van digitale toestellen en instructiesystemen bij het ondersteunen van kookvaardigheden. Het kwalitatief onderzoek bestaat uit drie vragenlijsten die gaan over het gebruik van een digitale kookondersteuning bij personen met een VB. De vragenlijsten zijn afgenomen aan de hand van een interview en zijn digitaal doorgestuurd. De resultaten zijn vergeleken en verwerkt.
Resultaten: Veertien artikels zijn met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat technologie, zoals de iPod Touch, effectief is bij het aanleren van vaardigheden. Achtentachtig vragenlijsten zijn afgenomen van personen met een VB en hun omgeving. Dit resulteert in een meerderheid van personen die kiest voor verbale ondersteuning als ondersteuningsvorm en de computer, als digitaal toestel, dat het meest gebruikt kan worden. De personen zouden bovendien gebaat zijn bij het gebruik van een digitale kookondersteuning.
Conclusie: Personen met een VB maken reeds gebruik van verschillende instructiesystemen. De efficiƫntie hiervan hangt samen met de mogelijkheden en de beperkingen van de persoon. Het toekomstig gebruik van een digitale kookondersteuning ziet er veelbelovend uit op voorwaarde dat deze voldoende is afgestemd op de noden en wensen van de persoon met een VB.
Trefwoorden: (lichte/matige) verstandelijke beperking - digitaal - kookondersteuning - zelfstandigheid - technologie

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2152 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Swennen, D., Lemmens, H. (2014). Maatwerk in maaltijden maken: een literatuur- en veldonderzoek naar instructiesystemen die de zelfstandigheid van personen met een verstandelijke beperking kunnen vergroten. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4ec0880dd9.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer