About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een vergelijkende studie van stigmatisering als belemmerende factor in rehabilitatie in België en Ethiopië. Een literatuuronderzoek

2014
Vanlaer, Eline
Lambrechts, Saar
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
De heer Johan Valy

Inleiding: In dit literatuuronderzoek worden de heersende stigma’s in België en Ethiopië vergeleken, samen met hun invloed op het rehabilitatieproces. Eerst worden de geschiedenis, wetgeving en toekomstperspectieven van de geestelijke gezondheidszorg van beide landen besproken. Daarna wordt er dieper ingegaan op stigma en rehabilitatie. Tot slot worden er enkele aanbevelingen uitgewerkt.

Methode:Vooraf aan dit literatuuronderzoek vond een buitenlandse stage plaats. Verder werd het literatuuronderzoek gedaan aan de hand van wetenschappelijke artikels en boeken. Deze artikels werden gevonden via de volgende databanken: Bohn Stafleu-Springer, Limo, PubMed en Google Scholar. Daarnaast werden ook observaties toegevoegd. Tot slot werd er gebruik gemaakt van dit wetenschappelijk onderzoek en de observaties om aanbevelingen uit te schrijven.

Resultaten: Dit literatuuronderzoek gaf als resultaat dat de wetgeving in Ethiopië nog niet zo gevorderd is als de wetgeving in België. Wel heeft de Ethiopische overheid een strategie bepaald die ervoor moet zorgen dat Ethiopië tegen 2016 een goed onderbouwde wetgeving heeft. Zowel in België als in Ethiopië wordt er gestigmatiseerd. De oorzaken zijn hetzelfde, maar de invulling ervan is verschillend. Stigma ontstaat door het toekennen van een negatief kenmerk aan een cliënt waardoor deze uitgesloten wordt. Deze uitsluiting is een belemmerende factor in het rehabilitatieproces.

Conclusie: Omdat beide landen verschillen in hun aanpak, kunnen zij van elkaar leren. Als conclusie worden er enkele aanbevelingen uitgewerkt over community-based practice, psycho-educatie en ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg

Trefwoorden:
 Stigmatisering
 België versus Ethiopië
 Community based
 Rehabilitatie
 Geestelijke gezondheidszorg

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2490 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vanlaer, E., Lambrechts, S. (2014). Een vergelijkende studie van stigmatisering als belemmerende factor in rehabilitatie in België en Ethiopië. Een literatuuronderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4ef1d10e06.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer