About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

D&W coaching bij personen met een depressie. Een literatuurstudie

2014
Vanderspikken, Brenda
Aegten, Lucy
Simon, Julie
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
De heer Pieter Vaes

Dit afstudeerproject is geschreven in opdracht van de Hogeschool PXL departement Healthcare te Hasselt. Deze literatuurstudie wordt geschreven voor de richting ergotherapie, specifiek voor het opleidingsdeel ‘afstudeerproject’.

Doel: dit afstudeerproject geeft een beeld over de D&W coaching gelinkt aan de theorie omtrent stress, depressie en arbeid. In het eindwerk bespreken we de kernbegrippen en zoeken we een link met ergotherapie.

Methode: de resultaten van dit eindwerk zijn gevonden via een systematische literatuurstudie. Door een verdieping in theoretische literatuur omtrent stress, depressie en arbeid, konden deze begrippen aan de theorie van de D&W-coaching worden gelinkt. Via de afname van een vragenlijst bij cliënten, is er een beter beeld ontstaan over de beperkingen die de cliënt ondervindt tijdens zijn werkhervatting na een depressie.

Conclusie: aan de hand van de verzamelde informatie omtrent depressie, arbeid, D&W en ergotherapie, hebben deze begrippen aan elkaar worden gelinkt. D&W focust zich op de tekorten die personen ondervonden tijdens hun terugkeer naar werk. Vanuit de literatuur kan geconcludeerd worden dat de theorie van de D&W-coaching heel wat goede aandachtspunten bevat omtrent Return To Work (RTW) na een depressie. Wanneer de theorie over depressie wordt vergeleken met de theorie van D&W-coaching valt op dat de omgeving een belangrijke rol speelt. Via D&W-coaching werkt een cliënt aan zijn noden met behulp van zijn RTW; D&W is dan ook herstelondersteunend in het traject van een cliënt. Ondanks de beperkte literatuur omtrent ergotherapie in de arbeidsrehabilitatie, kan de ergotherapeut op diverse gebieden ondersteuning bieden aan de persoon met een depressie. Ergotherapie ondersteunt en stuurt de cliënt doorheen het RTW-proces. Hierbij wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid.

Trefwoorden
Arbeid, D&W coaching, depressie, ergotherapeut, werk

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2767 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vanderspikken, B., Aegten, L., Simon, J. (2014). D&W coaching bij personen met een depressie. Een literatuurstudie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4f39050e40.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer