About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Implementatie van het biopsychosociaal denken binnen de gezondheidszorg- en welzijnssector. Een kwalitatief - en literatuuronderzoek

2014
Loisse, Femke
Wevers, Steffie
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Myriam Westhovens
Mevrouw Annemie Spooren

Inleiding: Binnen het werkveld is er nood aan een hulpmiddel om het klinisch redeneren vanuit het biopsychosociaal model te versterken. Vanuit deze nood wil het TETRA-project een hulpmiddel uitwerken, om deze ondersteuning te kunnen bieden. Hiervoor is onderzoek nodig naar; de aanwezigheid van dit denken binnen verschillende werksettings, op welke wijze het aanwezig is en de beïnvloedende factoren voor de implementatie.
Methode: Er werden eerst twee onderzoeksvragen opgesteld. Vervolgens volgde er een literatuuronderzoek naar de betekenis van het biopsychosociaal model en het klinisch redeneren. Hieruit werd verder gezocht naar hoe dit werd / wordt gebruikt in de praktijk. Zo werden ook de beïnvloedende factoren onderzocht bij het gebruik van dit model. Ten slotte volgde een kwalitatief onderzoek om beïnvloedende factoren te onderzoeken. Hiervoor werden focusgroepen georganiseerd.
Resultaten: In het biopsychosociaal model wordt de cliënt erkend als één geheel. Dus ook de omgevingscomponenten en context van de persoon worden in kaart gebracht. Dit model wordt zowel binnen verschillende sectoren, als nationaal en internationaal gebruikt. Bovendien worden er linken gelegd met het klinisch redeneren en evidence based practice. Ten slotte kunnen belemmerende (zoals; tijdsdruk en financiële middelen) en faciliterende (zoals; zorg op maat aanbieden of een betere communicatie) factoren optreden bij de implementatie.
Conclusie: Hulpverleners en settings erkennen het belang van het gebruik van dit model. Toch wordt dit nog onvoldoende gebruikt in de praktijk. Er zijn een aantal belemmerende en faciliterende factoren bij het gebruik in de praktijk. Er is dus nood aan een instrument dat het gebruik van dit model in de praktijk ondersteunt. Verder onderzoek is nodig.

Trefwoorden: biopsychosociaal model, klinisch redeneren, beïnvloedende factoren, modellen, implementatie

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1982 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Loisse, F., Wevers, S. (2014). Implementatie van het biopsychosociaal denken binnen de gezondheidszorg- en welzijnssector. Een kwalitatief - en literatuuronderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4f48320e4e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer