About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek

2014
Lenaers, Tiziana
Jeunen, Sofie
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor: Lemmens, J.
Co-promotor: Leekens, V.

Inleiding: In het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) te Genk is Sherborne Developmental Movement (SDM) een belangrijk onderdeel binnen de stottertherapie.

Doel: Het doel van dit afstudeerproject is om de werking van het CAR Genk, in hun toepassing van SDM als onderdeel van stottertherapie, in kaart te brengen. De principes van Van Riper zijn de rode draad doorheen de stottertherapie. De doelgroep bestaat uit kinderen tussen vier en twaalf jaar die stotteren. Twee grote hypothese worden gesteld. Een eerste hypothese is dat SDM een meerwaarde heeft als onderdeel van de stottertherapie. De tweede is dat een ergotherapeut een bijdrage heeft binnen de multidisciplinaire stottertherapie.

Methode: Dit afstudeerproject bestaat uit een literatuurstudie en uit een praktisch gedeelte. Artikels, boeken en de kennis van ervaringsdeskundigen zijn de basis voor dit afstudeerproject.

Resultaten: De enquête geeft een positieve evolutie weer in het stotteren na het volgen van therapie in het CAR Genk. Overeenkomsten zijn gevonden tussen de doel¬stellingen van de stottertherapie en de SDM-therapie, namelijk het stimuleren van lichaamsexpressie, verschil spanning en ontspanning aanleren, assertiviteitstraining, aanleren sociale- en communicatievaardigheden, desensibilisatietraining, verhogen van zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn en identificeren en leren elimineren van vermijdingsgedrag. Ook de principes van Van Riper, kunnen toegepast worden op de stottertherapie en op de SDM-therapie.

Conclusie: Verder wetenschappelijk onderzoek is nodig. Een mogelijke volgende stap is het uitschrijven van een behandelplan alsook een dubbelblinde proef uit te voeren bij kinderen die wel en niet SDM krijgen als onderdeel van hun stottertherapie.

Trefwoorden: Sherborne Developmental Movement, stotteren, Charles Van Riper, stotter-therapie, ergotherapeut.

Full text:
File Size Type Checksum  
De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5128 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lenaers, T., Jeunen, S. (2014). De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne als onderdeel van multidisciplinaire therapie bij kinderen die stotteren. Een literatuuronderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4f5f150e63.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer