About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Project. "Stimuleren en implementeren van participatie in het WZC Sint-Lucia te Turnhout"

2014
Ribeiro, Jennifer
Sleven, Jonas
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Myriam Westhovens

Inleiding:Bewoners die resideren in een woonzorgcentrum hebben een grote kans op institutionalisering, een vermindering van motivatie om te handelen, sociaal isolement en eenzaamheid. Deze aspecten kunnen leiden tot een vermindering van participatie en welbevinden van de bewoner.
Doel: Het stimuleren en implementeren van participatie in woonzorgcentrum Sint-Lucia te Turnhout.
Methode: Er is een project opgestart met als doel het onderzoeken welke bewegingsstimulerende middelen er bestaan om participatie in het woonzorgcentrum Sint-Lucia te bevorderen en hoe de participatieve visie door de ergotherapeut geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie van het woonzorgcentrum. Binnen de twaalf weken durende stage zijn er interviews afgenomen om een beeld te krijgen op het participatieniveau bij de bewoners.
Resultaten:Er zijn interviews afgenomen bij zeventienbewoners binnen de organisatie. Vandaar uit is er rekening gehouden met de individuele interesses rond bewegingsstimulerende middelen. Hier uit is er een project gestart dat onder andere een fit-o-meter en een winkeltje bevat. Om de visie te implementeren binnen de organisatie werd er nauw samengewerkt met de medewerkers, vrijwilligers en directieleden die tewerk gesteld zijn binnen woonzorgcentrum Sint-Lucia. Verder werd er via reclame getracht om de visie te implementeren bij de bewoners.
Conclusie:Via interview gaven tien van de zeventien bewoners aan dat er volgens hen voldoende activiteiten plaatsvonden. Toch was het merendeel enthousiast over het project. Door implementatie van de participatieve visie, was iedereen op de hoogte van het project gedurende twaalf weken. Na een opvolging bleek dat de frequentie van de activiteiten afgenomen was.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2183 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ribeiro, J., Sleven, J. (2014). Project. "Stimuleren en implementeren van participatie in het WZC Sint-Lucia te Turnhout". Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4f66db0e6a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer