About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Welbevindingsgerichte zorg bij thuiswonende ouderen. Een literatuur- en praktijkonderzoek

2014
Vandebroeck, Naomi
Pirlotte, Jan
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Ingeburg Digneffe

Doel: De studie heeft als doel om eenzaamheid bij thuiswonende ouderen te verlagen door welbevindingsgerichte zorg aan te bieden. Er wordt via een literatuuronderzoek nagegaan welke interesses en behoeften ouderen hebben. Via de samenwerking met Familiehulp en studenten verpleegkunde kunnen we multidisciplinair een zinvolle dagbesteding aanbieden.

Methode: Bij de studie waren twee studenten ergotherapie, drie studenten verpleegkunde, zorgverleners van Familiehulp, mantelzorger(s) en twaalf thuiswonende ouderen betrokken. Eerst was er een afname van de Qualidem- schaal. Nadien werd de welbevindingsgerichte koffer aangeboden. Ten slotte werd de Qualidem- schaal opnieuw afgenomen bij een populatie van 5 cliënten. Beide scores werden vergeleken om een eventuele stijging en/of daling van het welbevinden waar te nemen.

Resultaten: Na de eerste afname van de Qualidem en na het testen van de koffer kunnen we vaststellen dat de welbevindingsgerichte koffer bij de meeste cliënten positief werd ontvangen. Uit de resultaten zien we bij de cliënten een minimale verandering in het welbevinden in de positieve zin, maar geen grote veranderingen. Bij de Qualidem- schaal zagen we vooral lagere scores bij de subschalen: positief zelfbeeld, iets om handen hebben, rusteloos gespannen gedrag en negatief affect. De motivatie van de cliënten was groot, ze waren nieuwsgierig en overtuigd om de activiteit(en) uit te voeren.

Conclusie: Dit praktijkgericht onderzoek zit slechts in een startfase en heeft een grotere populatie nodig om representatieve resultaten te bekomen. Verder onderzoek naar eventuele veranderingen in welbevinden moeten dus zeker hertest worden.

Trefwoorden:
Empowerment, International Council of Nurses, Qualidem, Parkinson

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1915 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vandebroeck, N., Pirlotte, J. (2014). Welbevindingsgerichte zorg bij thuiswonende ouderen. Een literatuur- en praktijkonderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4fc5d90eb6.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer