About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst

2014
Massaux, Dylan
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
In een lopend bouwproject voor tien woningen in Leopoldsburg voorziet New Therm Service de installatie van een verwarmings- en ventilatiesysteem en de plaatsing van sanitaire voorzieningen.
Er zijn twee types woningen, namelijk: woningen met één verdieping en woningen met twee verdiepingen. Van elk type fungeert één woning als modelwoning. In eerste instantie worden in de modelwoningen de nodige werken uitgevoerd. Na goedkeuring volgen de installaties in de overige woningen op precies dezelfde manier.
Het eerste deel van deze scriptie handelt over de analyse van de gekozen systemen en de realisatie en vergelijking van de voor- en nacalculatie. Aangezien het project dateert van 2012, dient ook een herziening gedaan te worden voor de EPB-regels van kracht zijnde in 2014. De richtlijnen van deze nieuwe wetgeving, zoals bijvoorbeeld de productie van hernieuwbare energie, dienen voortaan geïmplementeerd te worden door het bedrijf.
De bedoeling van de calculatie is een beeld te vormen van de werkelijke kostprijs ten opzichte van de initieel berekende kostprijs van het project zodat er eventueel kan bijgestuurd worden. Ook dient er advies gegeven te worden aan het bedrijf over wat er allemaal moet gebeuren om aan de nieuwe eisen van de EPB-regelgeving te voldoen.
Voor wat betreft het project in Leopoldsburg verzekert de studie naar de nieuwe EPB-regelgeving dat New Therm Service in de toekomst conform deze regelgeving zal werken.
Het tweede deel handelt over een project in het bedrijf JAGA in Diepenbeek. Hier moet een volledige omschakeling gebeuren van de huidige mazoutinstallatie naar een gasinstallatie. Het doel hiervan is de kost voor het energieverbruik te verminderen.
Het gasleidingnet met de aftakkingen moet worden uitgewerkt in functie van de locaties van de ketels die dienen voor de warmteproductie bij bijvoorbeeld de ovens. Elke ketel moet worden voorzien van een nieuwe gasbrander en de daarbij horende gasstraat. Deze gasstraat dient eveneens uitgewerkt te worden.
Door het vernieuwde en efficiëntere systeem verzekert het bedrijf een aanzienlijke daling van de energiekost.
Het project van JAGA moet nog van start gaan. In de scriptie kunnen de voorbereidingen voor de werken gevolgd worden tot het einde van de stageperiode.

Full text:
File Size Type Checksum  
Massaux.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4096 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Massaux, D. (2014). Projectrealisaties New Therm Service binnen- en buitendienst. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82152d530e301532e8759f90016.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer