About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen

2014
Vanaken, Kenneth
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
De stage gekoppeld aan deze bachelorproef heeft plaatsgevonden bij Alrasol, een familiebedrijf dat gelegen is in Wellen. Het bedrijf was oorspronkelijk gespecialiseerd in photovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers en regenwater. Door het uitbreiden van hun gamma kon het wegvallen van de subsidies van de overheid opgevangen worden. Bovendien zijn ze zo meer breder vertegenwoordigd op de markt. Zo hebben ze zich de laatste jaren gespecialiseerd in vloerverwarming, infraroodverwarming, woningventilatie en LED-verlichting.
Aangezien de regelgeving voor bouwen steeds strenger wordt en er tegen 2020 alleen nog maar bouwaanvragen mogen zijn voor woningen met een E-peil van 30, is deze regelgeving een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te gaan houden.
Omdat Alrasol op deze nieuwe regelgeving wilt inspelen wordt in dit eindwerk onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de behoeften van verwarming, sanitair warm water en een goed binnenklimaat. De werking van bestaande technieken zal worden nagegaan. Daarnaast wordt er gekeken of deze technieken nog een toekomst hebben, binnen deze nieuwe wetgeving. Technieken die Alrasol nog niet heeft worden ook bekeken. Het economische aspect speelt eveneens een belangrijke rol. Zo is de vergelijking van de kostprijs tussen installaties op korte en lange termijn van belang. Ook het totale comfort van de woning mag hierin niet vergeten worden.
Deze bachelorproef is voornamelijk gebaseerd op informatie verkregen via opzoekwerk. Daarnaast werden bevindingen van medewerkers en leveranciers uit de sectoren en personen die reeds meer ervaring hebben met de strengere bouweisen meegenomen.
Om een vergelijking te kunnen maken op financieel gebied werden enkele voorbeelden bekeken voor een woning met laag E-peil.
In conclusie kan gesteld worden dat traditionele systemen niet goed toepasbaar zijn en zeer duur zijn. Bovendien zijn er op dit moment weinig systemen die kunnen inspelen op de koeleis noodzakelijk voor voldoende comfort zonder afgestraft te worden.

Full text:
File Size Type Checksum  
Vanaken.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4442 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vanaken, K. (2014). Voorziening van verwarming, koeling en sanitair warm water bij strengere normen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82152d530e301532e885fb6001a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer