About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Het gebruik van beeldanalyse binnen het snowboarden. Beeldanalyse door gebruik te maken van actiecamera's en beeldanalyse apps
Author :
Lenaerts, Laurens
Abstract : Mijn bachelorproef gaat over het gebruik van beeldanalyse binnen het snowboarden. Dit d.m.v. actiecamera’s en beeldanalyse apps. In dit eindwerk wordt eerst uitgelegd waarom beeldanalyse een meerwaarde is tijdens trainingen. Hierbij wordt ook verantwoord waarom actiecamera’s de beste optie zijn om de beeldanalyse mee vast te leggen. Meer specifiek is GoPro de meest geschikte actiecamera op de markt.
In mijn onderzoek werd duidelijk dat in België nog geen of weinig beeldanalyse wordt gedaan binnen het snowboarden. Vanuit Sneeuwsport Vlaanderen werd mij gevraagd een onderzoek op te stellen naar hoe dit wel kan verwerkt worden in de snowboardtrainingen. Hieruit is een draaiboek ontstaan dat kan gebruikt worden door zowel ervaren als beginnende trainers van snowboardlessen. Dit draaiboek is tot stand gekomen door eerst en vooral een literatuurstudie op te maken waarin onderzocht wordt welk type GoPro de beste optie is. Om dit te verantwoorden wordt de evolutie van de Go Pro beschreven doorheen de geschiedenis.
Er zijn twee verschillende draaiboeken opgesteld, afhankelijk van het type training. Het ene draaiboek kan gebruikt worden bij trainingen met groepen, het andere draaiboek voor individuen. De opsplitsing van deze draaiboeken is gemaakt omdat er een andere opstelling wordt gebruikt, naargelang het aantal atleten. Bij individuele atleten, is het aangewezen dat de trainer een mobiele opstelling gebruikt. Dit wil zeggen dat hij de atleet gaat volgen tijdens zijn run op de piste met een follow cam. Bij groepen is dit onmogelijk, want de trainer kan maar één atleet volgen. Daarom is het aangewezen dat bij een groep een vaste opstelling wordt gebruikt. Dit maakt het mogelijk voor de trainer om al zijn atleten in het oog te houden.
De beeldanalyse wordt vastgelegd d.m.v. Go Pro’s zoals eerder vermeld. Nadien worden ze verwerkt en bekeken op de bijhorende app’s. In dit eindwerk zijn vier verschillende app’s opgesomd die gebruikt kunnen worden. Elke app heeft verschillende eigenschappen, die specifiek handig kunnen zijn voor de verschillende opstellingen die trainer gebruikt. Ook zit er een verschil in prijsklasse, wat de doorslag kan geven bij het kiezen van een app. De app is een tool voor de trainer om een beeldanalyse te kunnen maken. De beelden die de trainer via de app maakt, kan hij bewerken en zo zijn feedback duidelijk maken aan de atleet. De app dient dus ook als communicatiemiddel tussen trainer en atleet.
Het draaiboek is zodanig opgesteld dat het een stappenplan vormt bij het opstellen van de analyse. dit wil zeggen dat er stap voor stap wordt uitgelegd wat de benodigdheden zijn voor de analyse, hoe je de camera’s opstelt en hoe de beelden worden overgezet naar de app. Deze aspecten zijn telkens afhankelijk van de soort training (mobiele of vaste opstelling), vandaar de twee verschillende draaiboeken. Welke app uiteindelijk kan gebruikt worden, is te bepalen via een schema waarin alle eigenschappen van de app’s worden uitgelegd.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2018
Full text :
File Size Type Checksum  
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Degree level : Bachelor
Discipline : Lichamelijke opvoeding - Bewegingsrecreatie
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Education
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 27/06/2018 13:10
Last modified : 05/01/2019 19:11
Collections :
Secundair onderwijs
2018
11303016
Views : 1444
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer