About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.



Doks PHL
Doks XIOS



Open Archives Initiative
Home
ETD
Title : Buurtsport. Integratie van ICT binnen de werking
Author :
Mathieu, Robin
Abstract : Buurtsport is een project met als doel om op een laagdrempelige manier sport aan te bieden aan jongeren binnen verschillende wijken in Hasselt en Genk. Het is een methodiek waarin vijf elementen vervat zitten. Buurtsport werkt met een buurt- en vraaggestuurde aanpak. Er is een concrete vraag vanuit deze buurten om dit project op te starten, zodat er op een zo laagdrempelig mogelijke manier sport kan aangeboden worden aan minder kansrijke kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren. Het is een structurele samenwerking tussen diverse actoren, ieder met hun eigen expertise. Er is een grote diversiteit aan organisatievormen die ervoor zorgen dat het bereik zo breed mogelijk is. Dit wordt ook versterkt door het hanteren van een breed sportbegrip. Er wordt steeds gezocht naar vernieuwende sporten en spellen. Omdat we op verschillende locaties zitten en niet elke locatie hetzelfde materiaal voor handen heeft maken we ook creatief gebruik van infrastructuur. (Theeboom, Buelens & De Martelaer, 2014)


Waarom?

Sport is een ideaal medium om deze specifieke doelgroep te bereiken. Dankzij de lage toegangsdrempel heeft iedereen ongeacht afkomst, huidskleur, sociale positie... de kans om aan sport te doen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat maatschappelijk kwetsbare jongeren met behulp van sport de kans krijgen om zich te herpakken en tonen, waar ze op andere terreinen uit de boot vallen. Via sport wordt door iedereen hetzelfde doel nagestreefd en ontstaat de mogelijkheid tot het maken van vriendschapsrelaties. Sport kan dus voor deze specifieke doelgroep een manier zijn om hun energie kwijt te raken en een binding te vormen met de maatschappij (Ver Eycken, 2006).

Implementatie van ICT binnen de werking

In het praktijkonderzoek zijn verschillende ICT-elementen uitgewerkt die de werking op verschillende manieren verbeteren. Er is gezorgd voor een uitgebreid platform dat alle actoren met elkaar verbindt en alle informatie op één locatie verzamelt.

Er wordt gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om de werking op korte en lange termijn te verbeteren door gebruik te maken van bevragingen die via iPads worden afgenomen.
Er wordt ook gekeken naar hoe de zichtbaarheid van het project kan vergroot worden. Dit gebeurt door de ontwikkeling van affiches en flyers die specifiek ontworpen zijn om kansarme gezinnen te bereiken.

Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2018
Full text :
File Size Type Checksum  
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Degree level : Bachelor
Discipline : Informatica - Engels
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Education
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 27/06/2018 13:11
Last modified : 05/01/2019 19:28
Collections :
Secundair onderwijs
2018
11303931
Views : 394
 
 

Simple view




©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer