About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Videoconferentie in Flutter

2019
Hermans, Roel
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Abstract :
Binnen het Atlas-project van Yunify is er een tool nodig die voor het bedrijf de functionaliteit van een videoconference verzorgt. Yunify wil de serviceproviders de mogelijkheid bieden om een videoconference te houden met hun klanten. Omdat het ontwikkelen van een videoconferencetool veel tijd en resources in beslag neemt is het bedrijf op zoek naar een externe oplossing.

Er worden binnen Atlas twee applicaties gecreŽerd. Het team zelf maakt een webapplicatie met behulp van het React-framework en er wordt een mobiele applicatie gemaakt met het Flutter-framework. Vanuit deze Flutter-applicatie worden native apps voor iOS en Android gecompileerd om zo uiteindelijk een app te verkrijgen voor beide besturingssystemen. Tussen deze web- en mobile applicaties moet de mogelijkheid bestaan om een videoconference te houden. Dit betekent dat er communicatie moet zijn tussen alle frameworks die toegang willen tot de conference. Om dit te realiseren moet de tool een implementatie bieden voor de gebruikte frameworks.

In het onderzoek worden verschillende videoconferencingtools met elkaar vergeleken om erachter te komen welke tool het beste zou passen in deze situatie. Dit wordt gedaan door vast te stellen hoe goed de tools aan de verschillende vereisten voldoen en eveneens door eigen bevindingen oordeelkundig te vergelijken met externe bronnen. De tool moet aan een aantal minimale vereisten voldoen, zoals een goede videokwaliteit en een opnamefunctie. Ook zijn er verschillende nice-to-have functies die invloed hebben op het onderzoek. Daarnaast dient de tool een implementatie te bieden voor het Flutter-framework dat op het moment van dit project pas recent gelanceerd is. Dit framework is reeds gekozen door het projectteam en hiervan afwijken is dan ook niet zo maar mogelijk.

Na het vergelijken worden er proof of concepts gemaakt van de tools die het beste uit het onderzoek zijn gekomen. Deze proof of concepts worden opnieuw vergeleken en beoordeeld aan de hand van de minimale vereisten die eraan gesteld zijn. Hierna wordt de beste optie verder uitgewerkt binnen de stageopdracht. De stageopdracht bestaat in het implementeren van de functionaliteit van een videoconference met behulp van een externe tool in een Flutter-applicatie.

Full text:
File Size Type Checksum  
Eindwerk_RoelHermans-1.pdf 572 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3461 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hermans, R. (2019). Videoconferentie in Flutter. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Digital.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216cd2dafb016cd2ef1bf90649.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer