About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Inspelen op de verschillen tussen leerlingen met tablets: een casus over verschillen in anderstaligheid en dyslexie a.d.h.v. de tablet
dc.creator : Voets, Alessandro
dc.subject :
dc.description.abstract : In een multiculturele samenleving als vandaag is het taalniveau van iedereen verschillend. Sommigen worden hierdoor beperkt in hun leren / doen. Sinds de 21ste eeuw bestaat er zoiets als een tablet. Laat de tablet net die beperkingen wegwerken. Wees niet bang voor technologie! In het kader van mijn bachelorproef werkte ik mee aan het onderzoeksproject Tablio. In dat onderzoek probeerden we de tablet in te schakelen om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Ik werkte aan een oplossing voor een klas waarin een anderstalige leerling instroomde na één jaar OKAN. Samen met mijn promotor en stagementor dachten we na over hoe we de taal van de leerling konden ondersteunen tijdens de PAV – les. We ontwikkelden een idee om via een eBook (via de app Book Creator) woorden en uitdrukkingen te registreren en omschrijven. Zo werd er gedurende het hele schooljaar met de hele klas aan taalverrijking gedaan. Sommige leerlingen gebruikten dit woordenboek ter ondersteuning bij spreekopdrachten (bijvoorbeeld een discussies). Andere leerlingen hielpen vooral bij het invullen van het boek, het inspreken van de uitspraak van woorden, het aanvullen van contexten waarin het woord gebruikt werd en noem maar op. Voor mijn stageles werkte ik een actualiteitsles uit rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De leerlingen moesten verschillende artikelen doornemen. Vanuit deze artikelen werd het ebook aangevuld. Op die manier integreerde ik tijd en ruimtebewustzijn, taalverwerking en ICT op een logische manier!
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Afstudeerproject
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c547e62209fb
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : PAV - Niet-confessionele zedenleer
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer