About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Klankbordgroep ouderen binnen de BaNaBa-opleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg: voor en door ouderen

2016
Mathijs, Lotte
Wouters, Katrien
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
Er is een toenemende vergrijzing aan de gang, waar niet onderuit kan gekomen worden. Met deze bachelorproef wordt getracht deze vergrijzing om te zetten in mogelijkheden om ouderen te verbinden aan het onderwijs en de gezondheidszorg.
Om hier rekening mee te houden werd de volgende onderzoeksvraag opgesteld: "Op welke vlakken en hoe kunnen ouderen een actieve rol of functie opnemen als klankbordgroep binnen de opleiding interdisciplinaire ouderenzorg?"
Om tot een goed antwoord op deze vraag te komen, werd eerst een theoretische uiteenzetting gedaan.
Dit deel bevat vier hoofdstukken: definiëring van ouderen (1), ouderen en participatie (2), de BaNaBa-opleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg (3) en klankbordgroep (4). Uit de literatuur werd er tot volgende conclusie gekomen: er bestaat geen homogene groep van ouderen, die bijgevolg op heel wat manieren kunnen participeren in de maatschappij. Toch is er nood aan professionals die zich tot expert omvormen in de ouderenzorg en die interdisciplinair kunnen samenwerken. Door het vormen van een klankbordgroep kan het dagelijkse leven van ouderen gelinkt worden aan de opleiding omdeze professionals de juiste elementen aan te
reiken.
Vanuit deze onderzoeken en conclusies werd er overgegaan naar een tweede deel, nl. de praktijk. Deze bevat de methodologie (1) van het gevoerde onderzoek, de resultaten (2) die verkregen werden via face-to-face focusgesprekken, de adviezen (3) die hieromtrent konden geformuleerd worden en een samenvattende tabel(4). Uit dit praktijkonderzoek zijn heel wat goede elementen naar voor gekomen. Hieruit bleek dat interesse en inzet in de ouderenzorg de belangrijkste drijfveer moet zijn om toe te treden tot een klankbordgroep en dat de deelnemers een luisterend oor, alsook een stem zijn voor hun achterban.
Daarnaast werd er een discussie en reflectie geschreven omtrent het proces van de bachelorproef, waarin de moeilijkheden en de sterktes werden uitgeschreven.
Op de centrale vraag werden heel wat hoopvolle en veelbelovende adviezen geformuleerd.
Toch moet er rekening gehouden worden dat het opstarten van een klankbordgroep nog tijdsintensief zal zijn, maar zeker de moeite waard is!

TREFWOORDEN: Klankbordgroep – gerontologische ouderen – BaNaBa IOZ
COLLATIE : 77 pagina’s waarvan 10 pagina’s bijlagen

INHOUDSDESKUNDIGE
Wouter Grommen
Opleidingscoördinator Bachelor-na-bacheloropleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg

CONTACT:
lotte-mathijs@hotmail.com
katrien_wouters_8@hotmail.be

Full text:
File Size Type Checksum  
BACHELORPROEF_definitieve_versie.pdf 4 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3538 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mathijs, L., Wouters, K. (2016). Klankbordgroep ouderen binnen de BaNaBa-opleiding Interdisciplinaire Ouderenzorg: voor en door ouderen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c5422bdb0006.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer