About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Sport in de gevangenis

2016
Di Lorenzo, Dario
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In het jaar 2015 bood de gelegenheid zich aan om een sportstage te voltooien in de gevangenis van Hasselt. De interesse in deze uitdagende omgeving groeide wanneer de mogelijkheid zich voordeed om krachttraining te geven aan de gedetineerden.
Dankzij een familielid, tewerkgesteld bij de jeugdinstelling in Mol, konden er ook opgesloten jongeren mee opgenomen worden in het onderzoek.
Deze vernieuwde visie van het sportaanbod in een gevangenis was de aanleiding om een bachelorproef te schrijven omtrent “sport in de gevangenis”.

De bachelorproef bestaat uit twee delen, namelijk het verkennend onderzoek en het ontwerponderzoek. De onderzoeksvragen voor het verkennend onderzoek zijn:
1. Met welke psychologische lasten krijgen de gedetineerden te kampen?
2. Welke rol kan sport spelen in de begeleiding van gedetineerden?
3. Hoe kan een gedetineerde optimaal begeleid worden om vooruitgang te boeken op sportief vlak?

De eerste hoofdstukken die aan bod komen in het verkennend onderzoek geven de lezer meer informatie over het vastzitten in een gevangenis en het sportsysteem ervan.
De Rode Antraciet (een organisatie voor vormingswerk binnen de penitentiaire sector), de gevangenis van Hasselt en de jeugdinstelling van Mol worden besproken.

Omdat de gedetineerden van Hasselt veel belang hechten aan een goed lichaamsfiguur gaan we in dit deel dieper in op de krachttraining en de voeding. Er wordt een antwoord gegeven op vragen zoals: “Wat moet een gedetineerde eten als hij een spiergroei wilt realiseren?”, “Op welke manier moet hij trainen?”
Ten slotte krijgen we aan de hand van psychologisch onderzoek een zicht op de lasten en moeilijkheden die de gedetineerden ondervinden tijdens hun gevangenschap.

Het tweede deel van de bachelorproef is het ontwerponderzoek (praktisch deel).
De onderzoeksvragen die hierbij aan bod komen zijn:
1. Welke invloed heeft het vastzitten voor een periode van minstens 2 jaar op de fysieke prestaties bij jongeren?
2. Welke effecten heeft sportbegeleiding op gedetineerden en opgesloten jongeren?

Door het laten invullen van enquêtes en het afnemen van een diepte-interview met (een) gedetineerde(n), wordt ons beeld van het gevangeniswezen verruimd. De resultaten van de enquête worden weergegeven in grafieken en daarna vergeleken met de verslagen van twee psychologen uit de gevangenis.
Daarnaast krijgt een gedetineerde van Hasselt in dit deel een fitnessprogramma op maat met een voedingsschema die aansluit op het trainingsdoel.

Om het ontwerponderzoek af te sluiten is een fitheidsonderzoek uitgevoerd op 3 leerlingen (uit de school St. Lodewijk, Genk) en 3 opgesloten jongeren uit Mol. De resultaten van de tests werden met elkaar vergeleken om verschillen in sportprestaties op te sporen, mochten die aanwezig zijn.

De slotsom van deze bachelorproef is om de sportbegeleiding in de gevangenissen te optimaliseren door onze sportkennis toegankelijk te stellen als hulpstuk voor het gevangeniswezen. Op deze manier kunnen zelfs personen wiens vrijheid ontnomen werd optimaal genieten van sport.

“Be humble enough to know that you’re not better than anyone. Be wise enough to know that you’re different from the rest”. (Anonymous, 2015)

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1636 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Di Lorenzo, D. (2016). Sport in de gevangenis. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c540c60155c542875b00e9.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer