About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

In ťťn oogopslag: efficiŽnt geÔnformeerd door het digitaal verpleegproces binnen het Wit-Gele Kruis Gingelom

2016
Latui, Saartje
Bachelor in het zorgmanagement

Abstract :
Het doel van deze bachelorproef is in ťťn oogopslag geÔnformeerd aan het bed van de patiŽnt staan. Binnen het Wit-Gele Kruis wordt er al enkele jaren gewerkt met een elektronisch patiŽntendossier. Vele gegevens konden ingegeven worden, toch werden er beperkingen ervaren. Voor het verpleegproces ter beschikking was in ons elektronisch patiŽntendossier gebeurde het verzamelen van gegevens mondeling, alsook het uitwerken van verpleegproblemen. Het Wit-Gele Kruis Gingelom kreeg de kans om aan een project mee te werken, waar de mogelijkheid bestond om een digitaal verpleegproces te ontwikkelen volgens het classificatiemodel Omaha. Voor er van start gegaan werd, was een literatuurstudie over het onderwerp 'verpleegproces of systematisch verpleegkundig handelení noodzakelijk om te weten wat het exact inhoudt, alsook de reden waarom het Wit-Gele Kruis gekozen heeft voor het classificatiemodel Omaha. Omaha is ťťn van de enige classificatiemodellen die zoveel aandacht besteedt aan partnerschap. Het sociale domein speelt in de thuiszorg dan ook een zeer belangrijke rol.
Na deze literatuurstudie is het de bedoeling om de theorie te integreren in de praktijk. Het praktijk- gedeelte werd opgesplitst in drie fases namelijk de gegevensverzameling, verpleegproblemen en symptomen, doelen met zijn interventies en evaluaties.
In de eerste fase, de gegevensverzameling, was het hoofddoel om de collegaís mee te nemen in dit nieuw gegeven. Om hen te motiveren werd het doel van het proces weergegeven en een zicht gegeven over de toekomstperspectieven.
De tweede fase van het proces werd een geheel van de tweede en de derde fase namelijk verpleegproblemen en symptomen, doelen en interventies met de evaluaties. Leden van de testgroep hebben samen aan dit proces gewerkt, bekeken en herbekeken. De mogelijk bestond om veel informatie te verwerken in het verpleegproces, echter ging de duidelijkheid verloren in de complexiteit van de lay-out.
In heel dit proces werden collegaís gemotiveerd om het verpleegproces te testen en kregen zij inspraak in de werking en lay-out ervan.
Door de ruimte voor inspraak, maar vooral de samenwerking binnen de testgroep, werden er schetsen ontwikkeld van hoe de lay-out 'aan het bed van de patiŽntí efficiŽnt zou kunnen werken volgens de testgroep.
Deze schetsen zijn nu in ontwikkeling, wat een mogelijkheid creŽert om een vervolg op deze bachelorproef te schrijven.

TREFWOORDEN: verpleegproces, motivatie, elektronisch patiŽntendossier

COLLATIE (aantal paginaís,bijlagen,..): 56 paginaís, 8 bijlagen

INHOUDSDESKUNDIGE: Koen Hermans, zorgcoach en domeincoŲrdinator, Wit-Gele Kruis Limburg

CONTACT: saartje.latui@limburg.wgk.be
Full text:
File Size Type Checksum  
bachelorproef Latui Saartje_2016.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3944 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Latui, S. (2016). In ťťn oogopslag: efficiŽnt geÔnformeerd door het digitaal verpleegproces binnen het Wit-Gele Kruis Gingelom. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c575eb1e056f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer