About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De vzw verzekerd: analyse van een verzekeringsportefeuille

2016
Karapetian, Lilith
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Verzekeringen zijn één van de belangrijkste aspecten binnen de bedrijfswereld. Deze beschermen een onderneming namelijk tegen allerhande gevaren die de bedrijfsactiviteit ernstig kunnen verstoren met mogelijke verliezen als gevolg.
Een onderneming correct verzekeren is dan ook voor sommige bedrijfsleiders een hele opgave.
Het doel van dit eindwerk is om te onderzoek of de desbetreffende vzw hier wel in geslaagd is. Er is nagegaan of de correcte verzekeringen zijn aangegaan en dit tegen het voordeligste tarief.
De verzekeringspolissen van de vzw werden opgevraagd om zo de verschillende waarborgen te bestuderen. Er is nagegaan of deze polissen wel degelijk alle mogelijke gevaren dekken.
Ook werden er polissen opgevraagd bij andere verzekeringsmaatschappijen om zo een premievergelijking uit te voeren.
Het onderzoek heeft een positief resultaat opgebracht. De vzw blijkt wel degelijk voldoende verzekerd te zijn en betaalt hiervoor marktconforme premie’s voor bepaalde verzekeringen.
Echter kunnen ze voor bepaalde verzekeringen goedkopere premies bekomen bij andere verzekeringsmaatschappijen.
Om het onderzoek te verduidelijken is er ook een begrippenlijst toegevoegd om zo de gebruikte terminologie te verduidelijken voor de bedrijfsleider.

TREFWOORDEN:
-vzw
-verzekeringen

COLLATIE :
51 pagina’s
32 bijlagen

OPDRACHTGEVER:
Bedrijfsnaam: Noord-Limburgs Open Atelier vzw
Straat en nummer: Haltstraat 90
Postcode: 3900
Gemeente: Overpelt

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1632 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Karapetian, L. (2016). De vzw verzekerd: analyse van een verzekeringsportefeuille. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c58f81ef0800.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer