About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Werken met psychiatrische patiŽnten: een probleem? Een kwalitatief onderzoek naar de obstakels die medewerkers ervaren in de omgang met psychiatrische patiŽnten binnen de thuisdiensten van het OCMW te Sint-Truiden

2016
Vreven, Joy
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Deze bachelorproef handelt over de obstakels die medewerkers van de thuisdiensten ervaren in de omgang met psychiatrische patiŽnten. Het onderzoek vindt plaats binnen het OCMW van Sint-Truiden. Er werd een steekproef genomen uit de medewerkers van de thuisdiensten, onder meer verzorgenden en huishoudelijke medewerkers. Deze medewerkers werden aan de hand van diepte-interviews bevraagd rond de obstakels in het werken met psychiatrische patiŽnten. Er is gebruik gemaakt van een semi Ė gestructureerde vragenlijst waardoor de medewerkers de vrijheid kregen om hun verhaal en mening te uiten.
Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat de medewerkers vooral obstakels ondervinden in het aanbrengen of weglaten van structuur. Ook het omgaan met de psychiatrische stoornissen van de cliŽnten is niet altijd even gemakkelijk. Binnen de communicatie met psychiatrische patiŽnten ervaren de medewerkers ook wel eens obstakels. Psychiatrische patiŽnten zijn soms zo in zichzelf gekeerd dat het moeilijk wordt om tot hun door te dringen of om iets duidelijk te maken. Ook het aangeven van duidelijke grenzen en het omgaan met gevoelens brengt problemen met zich mee. Verzorgenden en huishoudelijke medewerkers beschikken over een beperkte basiskennis rond psychiatrie, dit kan ook problemen veroorzaken.

Full text:
File Size Type Checksum  
Vreven_Joy_bachelorproef.pdf 633 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4349 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vreven, J. (2016). Werken met psychiatrische patiŽnten: een probleem? Een kwalitatief onderzoek naar de obstakels die medewerkers ervaren in de omgang met psychiatrische patiŽnten binnen de thuisdiensten van het OCMW te Sint-Truiden. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c58fff3c0911.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer