About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De gepaste zorg voor zorgleerlingen in het secundair onderwijs. Een studie naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en de STICORDI@maatregelen die daaraan tegemoetkomen

2016
Alfarano, Lore
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Centraal in dit onderzoek stond de vraag 'vinden leerlingen met ontwikkelingsstoornissen dat de STICORDI@maatregelen tegemoetkomen aan hun specifieke onderwijsbehoeften’.
Doormiddel van een mixed method research werden de eenheden STICORDI@ maatregelen en zorgleerlingen onderzocht.
In het kwantitatief onderzoek werden de STICORDI@maatregelen, van toepassing op tien respondenten binnen het Lucernacollege Houthalen, met elkaar vergeleken. De resultaten, weergegeven in tabelvorm, tonen dat hetzelfde aantal én soort STICORDI@maatregelen worden toegepast bij éénzelfde ontwikkelingsstoornis. In de bepaling van de maatregelen vormen de stoornissen, en dus niet de specifieke onderwijsbehoeften, het uitgangspunt.
Doormiddel van diepte@interviews werden tien respondenten met AD(H)D, dyslexie en/of dyscalculie bevraagd, inzake de beleving van én mening over de cognitieve en psychosociale gevolgen van hun ontwikkelingsstoornis, hun onderwijsbehoeften en de STICORDI@maatregelen binnen het Lucernacollege. De resultaten het kwalitatief onderzoek tonen dat de behoeften van zorgleerlingen onderling kunnen verschillen.
Desondanks zijn de respondenten van mening dat het zorgbeleid binnen het Lucernacollege sterk tegemoetkomt aan hun specifieke onderwijsnoden.

Full text:
File Size Type Checksum  
Alfarano_Lore_bachelorproef.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4398 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Alfarano, L. (2016). De gepaste zorg voor zorgleerlingen in het secundair onderwijs. Een studie naar de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen en de STICORDI@maatregelen die daaraan tegemoetkomen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social Work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59b5a211548.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer