About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

CIRCUIT MARBELLES. De knikkerbaan als mentale rollercoaster

2016
Ulenaers, Loesje
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Dit project vertrekt vanuit onze ervaring met chaos in de samenleving. Het gaat over individuele controle en hoe dit onze visie op de omgeving en verwachting in het leven beïnvloed. De eerste vorm, intrinsieke controle, is het mentaal doseren van de stroom aan zintuiglijke prikkels. In het bijzonder wordt er dieper ingegaan op de hedendaagse beeldcultuur. De tweede vorm, bestaanscontrole, is de mate waarin we verwachtingen hebben over het verloop van het leven. Dit onderzoek vertrekt hoofdzakelijk vanuit eigen opvattingen, inzichten en bevindingen die doorheen dit proces zijn ontstaan. Er worden verbanden gelegd met kunst en in beperkte mate met filosofie en psychologie. Knikkers en knikkerbanen vormen de metaforische leidraad in dit verhaal, waarbij knikkers het symbool zijn voor chaos en knikkerbanen voor controle. Het beeldend werk, genaamd Circuit Marbelles, vormt 'de knikkerbaan van het leven’ waarin onze ogen de knikkers zijn die het parcours afleggen. Dit kan tevens gezien worden als de persoonlijke overgang tussen dwingende controle naar influencerende chaos, dat ook de conclusie vormt van dit project. Controle is namelijk een 'onzichtbaar schild’ dat ons denkbeeld van chaos zowel beklemt als ontkent. Dit idee geldt ook voor de beeldcultuur waar grafische vormgeving op een directe manier deel van uitmaakt. De ontwerper dient bewust te zijn van zijn eigen, unieke wereldbeeld en op basis daarvan raakvlakken te vinden met het publiek. De vaststelling over onze levensloop gaat uit van onze overtuiging dat dit mentale structuur is die kan geflexibiliseerd worden.

Full text:
File Size Type Checksum  
Ulenaers.pdf 4 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3752 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ulenaers, L. (2016). CIRCUIT MARBELLES. De knikkerbaan als mentale rollercoaster. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c5aa499d1d98.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer