About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Fitness. Postnatale training
dc.creator : Auwerx, Silke
dc.subject :
dc.description.abstract : Tijdens het derde jaar Bachelor Lichamelijke Opvoeding dienen alle studenten een eindwerk te verwezenlijken. Ikzelf heb gekozen voor het onderwerp 'postnatale training’. Het idee is ontstaan door een project 'personal coaching’ in het tweede jaar, hierbij heb ik met twee medestudenten een zwangere vrouw mogen begeleiden. Na bespreking met mijn mentor en kinesist is er gekozen voor het trainen van postnatale vrouwen aangezien dit meer mogelijkheden biedt tot onderzoek dan het trainen tijdens de zwangerschap. Mijn bachelorproef bestaat uit een theoretisch gedeelte als een praktisch. Het eerste onderzoek gaat uit tot welke complicaties er kunnen optreden na een bevalling. Wanneer er een antwoord geformuleerd is op deze onderzoeksvraag kan er een onderzoek opgestart worden naar het opstellen van een postnatale training. Mijn werk is gefocust op het trainen van de innercore waardoor ik dus niet in aanmerking kom tot het begeleiden van pas bevallen vrouwen met zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Het trainigsschema is opgedeeld in 3 fases; fase A, fase B en fase C. Vrouwen kunnen pas van start gaan met deze werkfiches na het raadplegen van een kinesist. Het praktisch onderzoek van mijn bachelorproef omvat het uitvoeren en reflecteren van de door mij opgestelde oefeningen per fase. Deze oefeningen werden getest met dank aan zes klanten en hulp van Laura Peleman.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2018
dc.type : Bachelorproef
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016441283206254d
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Lichamelijke opvoeding - Bewegingsrecreatie
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer