About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Hoe sportactualiteit integreren in je lessen lichamelijke opvoeding?
Author :
Roosen, Guylian
Abstract : Voor ik aan de bachelorproef kon beginnen heb ik twee deelvragen en één hoofdvraag geformuleerd. Als deelvragen had ik: "Wordt sportactualiteit te weinig geïntegreerd in de lessen lichamelijke opvoeding?" en "Waarom is sportactualiteit belangrijk in de lessen lichamelijke opvoeding?" de hoofdvraag was: "Hoe sportactualiteit integreren in de lessen lichamelijke opvoeding?" In de bachelorproef zoek ik een antwoord op deze vragen.

De bacherlorproef bestaat uit drie grote componenten. De eerste component is het vooronderzoek. Dit belicht het probleem dat er te weinig sportactualiteit wordt aangeboden in de lessen lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs. In het tweede deel ga ik vanuit het theoretisch perspectief op zoek naar de reden waarom sportactualiteit belangrijk kan zijn in de lessen lichamelijke opvoeding in het secundaire onderwijs. In het derde en laatste component ga ik op zoek naar mogelijkheden om sportactualiteit te verwerken in een les lichamelijke opvoeding.

De eerste component is het vooronderzoek. Aan de hand van een enquête en quiz het probleem proberen bloot te leggen. Ik heb dit gedaan aan de hand van een steekproef die uitvoert is bij de studenten lichamelijke opvoeding en de studenten die een algemeen vak gekozen hebben in de hogeschool PXL. Ik gebruikte hiervoor de online tools "Kahoot!" en "SurveyMonkey". Dankzij deze tools kon ik de huidige situatie in kaart brengen. Ik verwachtte aan de hand van de enquête te ontdekken dat sportactualiteit te weinig aan bod komt in de lessen lichamelijke opvoeding. Verder heb ik twee interviews afgenomen met docenten van de hogeschool PXL. Docent opvoedkunde Anniek Orye heeft een pedagogisch kijk op het onderwerp. Docent lichamelijke opvoeding Stijn Urkens heeft een sport gerelateerde visie. Een derde interview hebben we afgenomen met Peter Iserbyt. Hij is verantwoordelijke voor de onderzoeksgroep "Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid" aan de KU Leuven. De drie interviews werden ook opgenomen in de bachelorproef.

Vanuit het tweede deel bekijk ik wat we theoretisch al weten. Zelf ben ik op zoek gegaan naar bruikbare bronnen over het onderwerp en ik vond er heel wat. Op de website van onderwijs Vlaanderen kon ik heel wat informatie verwerven over de vakoverschrijdende eindtermen. De eindterm "mediawijsheid" heeft betrekking op het onderwerp actualiteit. In de cursussen opvoedkunde en didactiek van de PXL konden we ook heel wat informatie halen. De delen motivatie, evaluatie en feedback zijn hierop gebaseerd. In het boek Sport educatie: "Leren van en met elkaar" door Myrjam Vanden Eynden en Peter Iserbyt vonden we uitleg over een model dat als hoofdidee zal gebruikt worden voor het ontwikkelen van de lessenreeks in het derde en laatste component.

Als laatste heb ik dus gezocht naar methodes om sportactualiteit in de lessen lichamelijke opvoeding te verwerken. Dit heb ik gedaan aan de hand van het model "sport educatie." Ik heb in totaal drie lessen basketbal ontwikkeld en getest. De eerste twee lessen hadden als onderwerp "Set shot" en de "2 tegen 1-situatie". De laatste en derde les was een les waar ik de verworven kennis van de leerlingen getoetst hebben. Deze test telde voor 25% van het eindpunt voor basketbal mee. Er was ook een evaluatie van de set shot die voor 75% meetelde.

Van al deze onderdelen is er nog meer informatie te vinden in de bachelorproef.
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2016
Full text :
File Size Type Checksum  
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Afstudeerproject
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Degree level : Bachelor
Discipline : Lichamelijke opvoeding & Bewegingsrecreatie
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Education
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 07/07/2016 15:44
Last modified : 27/10/2016 18:41
Collections :
Secundair onderwijs
2016
11307092
Views : 1822
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer