About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Verstilde sentimenten. Een onderzoek naar de juwelen van Louise-Marie d’Orléans

2020
Vanhoubroeck, Charlotte
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Dit artikel gaat uit van een archiefdocument uit 1851 dat wordt bewaard in het Archief van het Koninklijk Paleis. Het betreft de Inventaris na Overlijden van Louise-Marie d’Orléans, eerste koningin der Belgen. Dit document be-schrijft alle roerende goederen die Louise op het moment van haar dood in haar bezit had en schat ze naar waarde. In dit onderzoek ligt de focus op het hoofdstuk juwelen, dat 293 juwelen opsomt. Een honderdtal daarvan zijn zoge-noemde sentimentele juwelen. Dit zijn dragers van herinne-ringen en sentimenten, die als miniatuurportretten, haarlok-ken of gegraveerde boodschappen in de juwelen werden verwerkt. Hoe deze juwelen als objects of memory mee-speelden in de mythevorming rond Louise, wordt vanuit het perspectief van (material) memory studies onderzocht. Dit theoretische onderzoek staat daarbij in wisselwerking met een artistiek luik. Omdat Louises juwelen bijna allemaal ver-loren zijn gegaan, werd de Inventaris plots drager van de juwelen, net zoals de juwelen dragers waren van sentimen-ten. Deze juwelen balanceren op de rand van de vergetelheid en worden, vanuit contemporain oogpunt, artistiek gereacti-veerd met behulp van de methodiek van het confabuleren. Uitgaande van materiële sporen en artefacten wordt zo in woord, beeld en object een alternatieve versie van de mythe Louise geconstrueerd, die haar dichter bij een academisch en artistiek publiek alsook een lekenpubliek brengt.

Full text:
File Size Type Checksum  
CharlotteVanhoubroeck_Masterscriptie.pdf 38 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 92 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vanhoubroeck, C. (2020). Verstilde sentimenten. Een onderzoek naar de juwelen van Louise-Marie d’Orléans. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82171548afd017154cc281110e5.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer