About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : StudiekeuzebegelIJding? in de derde graad ASO/TSO
dc.creator : Bloemen, Elke
dc.subject :
dc.description.abstract : Uit een onderzoek van de Vlaamse overheid blijkt dat in tien jaar tijd (van 2001 tot 2011) het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs gestegen is met 36%. De vraag is echter of al deze studenten ook hun initieel gekozen opleiding beëindigen. Hier zijn weinig tot geen cijfers over terug te vinden. Toch wordt er vaak beweerd dat veel studenten tijdens het eerste jaar hoger onderwijs afhaken. Uit een onderzoek blijkt dat slechts 49,8% van de eerstejaars slaagt in het hoger onderwijs. Wat de niet-geslaagden doen, blijft dan een vraag. De ene student besluit om een andere opleiding aan te vatten, een andere student beslist om zich op de arbeidsmarkt aan te melden. Vanzelfsprekend dringt zich dan de vraag op waaraan deze uitstroom te wijten is. Onderzoek van het Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs toont aan dat onder andere kenmerken eigen aan de student, zoals de vooropleiding, de sociaal economische status van de ouders, geslacht en leeftijd, beïnvloedende factoren zijn. Drop-outs geven zelf vaak de volgende verklaring: “De opleiding is anders dan ik verwacht had” en “ik heb een verkeerde studiekeuze gemaakt”. Dat doet een volgende vraag rijzen: hoe is die studiekeuze ontstaan? Waar schort het aan de begeleiding bij het maken van deze studiekeuze? Vooraleer we deze vragen kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk om ons te verdiepen in de literatuur. Men spreekt namelijk niet langer van ‘studiekeuzebegeleiding’, maar van ‘levensloopbaanbegeleiding’. Waar komt deze verandering vandaan en wat is het verschil? Verder wordt er ingegaan op het verloop van het keuzeproces. In de literatuur vind je de benadering van het dynamische keuzemodel terug. Er werd besloten dieper in te gaan op het model van Van Esbroeck. Tot slot wordt ook het advies van de Vlaamse Onderwijsraad inzake studiekeuzebegeleiding naar het hoger onderwijs van naderbij bekeken: wat kan er volgens hen verbeterd worden op vlak van studiekeuzebegeleiding? Uiteindelijk volgt dan een praktijktoets waarbij de levensloopbaanbegeleiding in drie scholen onderzocht en getoetst wordt aan het VLOR-advies. Idealiter zouden we op deze manier een antwoord vinden op de vraag waar schoolloopbaanbegeleiding kan helpen om meer gekwalificeerde uitstroom uit het hoger onderwijs te genereren. Helaas zijn we beperkt in tijd waardoor we deze vraag concretiseren naar de volgende: “Wat is de invloed van schoolloopbaanbegeleiding op school op de zekerheid van de studiekeuze van de leerling op het einde van het zesde jaar ASO of TSO?”.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Afstudeerproject
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ffe0f40cd8
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer